DravaNatura2000EU

 

Projekt zaDravo nadaljuje ter nadgrajuje aktivnosti in dobre prakse že izvedenih projektov s področja naravovarstva iz preteklosti. Vodilni partner projekta je RRA Podravje - Maribor, ki skupaj s projektnimi partnerji izvaja projekt z namenom izboljšanja stanja dravskega rečnega in obrečnega ekosistema in dviga kakovosti življenja v Dravskem obrečnem prostoru, tako za ogrožene živalske in rastlinske vrste kot tudi za človeka.

Aktivnosti projekta segajo od Maribora do Občine Središče ob Dravi. 

 

Lokacija ukrepa - košnja slabo vzdrževanih in zaraščenih travnikov, ki ga izvaja ZRS Bistra Ptuj, se nahaja na območju Krajinskega parka Šturmovec. Območje obsega 215 ha in je življenjski prostor številnih rastlinskih in živalskih vrst, od katerih so mnoge na rdečem seznamu redkih in ogroženih vrst. »V okviru projekta zaDravo na območju Šturmovcev ponovno vzpostavljamo habitatni tip polnaravna suha travišča in grmiščne faze na karbonatnih tleh, saj so se v zadnjih sto letih površine travišč močno zmanjšale«, pove dr. Štefan Čelan, direktor ZRS Bistra Ptuj. Zmanjšanje travišč je predvsem posledica intenzifikacije kmetijske rabe na eni strani in opuščanja ekstenzivnih oblik kmetovanja ter zaraščanja kmetijskih površin na drugi. Konkretno bodo na projektnem območju na 6,0 ha izboljšali stanje travišnih habitatov z ekstenzivno košnjo.

š1

 

Več: Novinarska konferenca projekta zaDravo v Krajinskem parku Šturmovec – Drava Natura 2000 (drava-natura.si)

 

Ostali prispevki:

https://www.facebook.com/watch/?v=3119947744929828&ref=sharing

https://www.petv.tv/video/informativne-oddaje/ptujska-kronika-sreda-29-september-2021/

https://www.sta.si/2946585/do-izboljsanja-stanja-travisc-v-sturmovcih-tudi-z-rocno-kosnjo

https://www.rtvslo.si/radio-maribor/v-okviru-projekta-zadravo-do-izboljsanja-stanja-travisc-v-sturmovcih/595281

https://www.vecer.com/lokalno/podravje/kako-resevati-ogrozena-travisca-v-parku-sturmovci-10253310

https://mariborinfo.com/novica/lokalno/v-sturmovcih-so-kosili-na-tradicionalni-nacin-obcina-videm-pa-z-dolgorocnimi-nacrti

https://www.tednik.si/druzba/26041-podravje-naravovarstveni-projekt-za-62-milijona-evrov

https://ptujinfo.com/novica/lokalno/v-sturmovcih-so-kosili-na-tradicionalni-nacin-obcina-videm-pa-z-dolgorocnimi-nacrti

https://maribor24.si/lokalno/foto-s-projektom-zadravo-si-v-krajinskem-parku-sturmovci-prizadevajo-za-ohranitev-ogrozenih-travisc

https://mbreport.si/novice/foto-projekt-zadravo-se-nadaljuje-ter-nadgrajuje-aktivnosti

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, iz prednostne naložbe »Varstvo in obnova biotske raznovrstnosti in tal ter spodbujanje ekosistemskih storitev, vključno z omrežjem Natura 2000 in zelenimi infrastrukturami« iz Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020

 

partnerji zaDravo