Mestna občina Ptuj bo s 1. 1. 2021 zamenjala številke transakcijskih računov za vse njene javne zavode, kar je posledica prehoda iz občinskega na državni enotni zakladniški račun. Uprava za javna plačila RS ne omogoča prehodnega obdobja, zato vas prosimo, da:

  • Plačila do vključno 30. 11. 2021 nakažete na TRR SI56012966030345890
  • Plačila od vključno 1. 12. 2021 nakažete na TRR SI56011006008358416

Prosimo, da pri izstavitvi e-računov za dobavljeno blago in opravljene storitve od vključno 1. 12. 2021 dalje uporabljate novi TRR SI56011006008358416.