ZRS Bistra Ptuj je vodilni partner v projektu TalentMagnet. Del projekta je pripraviti Lokalni akcijski načrt za privabljanje in zadržanje mladih (v nadaljevanju LTARP) na Ptuju. Namen dokumenta je predstaviti ukrepe, ki bodo pripomogli, da bo mesto Ptuj (p)ostalo mladim prijazno, mlade talente v naše mesto privabilo in jih tukaj zadržalo. Podrobnosti so opisane v priloženem dokumentu (pdf):  Practical Guide on Preparing and Governing Local Talent Attraction and Retention Plans.

K sodelovanju pozivamo mlade, mladinske institucije in druge zainteresirane, kot pripravljavca LTARP dokumenta.

Rok za dokončanje dokumenta je 25. junij 2022, s pripravljenim osnutkom do 3. junija 2022.

Svojo pripravljenost po sodelovanju pošljite na mail .

Ponudbe sprejemamo do 25. maja 2022.

Če imate dodatna vprašanja lahko pokličete Mirjano Nenad na 051 421 284.

 

-------------------------------------------------------------------

Project co-funded by the European Union funds (ERDF, IPA, ENI)