Projekt INVEST Podravje - Slovenija, povezuje podravske občine in se osredotoča na privabljanje investitorjev v regijo. INVEST Podravje – Slovenija je konzorcij občin Podravske regije, regionalne razvojne agencije RRA Podravje – Maribor in območnih razvojnih agencij: ZRS Bistra Ptuj, Razvojno raziskovalni center Ormož, Razvojna agencija Slovenske gorice (RASG) ter Razvojno informacijski center Slovenska Bistrica. V praksi konzorcij predstavlja regijski sistem za privabljanje investitorjev. Namen konzorcija je kreiranje novih delovnih mest s čim višjo dodano vrednostjo, posledično s čim višjimi dohodki teh zaposlenih in na tak način prispevati k gospodarskemu razvoju regije.

Operativno ima INVEST Podravje – Slovenija ambicijo imeti pregled nad obstoječimi investicijskimi priložnostmi v Podravju, kot so:

  • prosta stavbna zemljišča;
  • proste proizvodne hale;
  • turistična infrastruktura, ki je na prodaj;
  • proste poslovne stavbe;
  • projekti, ki iščejo sofinancerja;
  • odprodaja podjetij;

 

S ciljem doseči čim večji gospodarski razvoj regije bo konzorcij INVEST Podravje – Slovenija pripravil strategijo privabljanja investitorjev slednja pomeni identifikacijo tistih sektorjev, katerih investitorji bi bili za Podravsko regijo zelo dobrodošli. Torej investitorjev, ki v tem okolju dejansko lahko prepoznajo konkurenčno prednost, istočasno pa kreirajo nova delovna mesta z visoko dodano vrednostjo.

Prav tako je namen INVEST Podravja - Slovenija ciljno nagovarjanje investitorjev glede na obstoječe investicijske priložnosti v Podravski razvojni regiji in glede na rezultate, ki jih bo dala strategija, pripraviti konkurenčne ponudbe Podravske regije na povpraševanja, ki pridejo v regijo bodisi neposredno s strani (domačih in tujih) investitorjev ali posredno preko konzultantskih podjetij, ambasad, SPIRIT Slovenija ali Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.

----------------------------------------------------------------------

Ob tem projektni tim INVEST Podravje - Slovenija vabi vsa podjetja, katera si želijo novih investicijskih priložnosti da kontaktirajo enega izmed spodaj navedenih kontaktov: 

RRA Podravje- Maribor: ,

ZRS Bistra Ptuj:

RRC Ormož: ,

RASG:

RIC Slov. Bistrica:

----------------------------------------------------------------------

Pripravili: Konzorcij Invest Podravje

 

logoti Invest Podravje vsi partnerji