MO Ptuj grb  Bistra

 

POVABILO K SODELOVANJU

V želji, da bi o razvojnih usmeritvah, ki zagotavljajo čim boljše pogoje za življenje in delo naših občank in občanov, odločala večina vseh, ki živimo v naši občini se je Mestna občina Ptuj lotila priprave Strateškega razvojnega dokumenta za obdobje do leta 2035. Za koordinacijo in vodenje pri pripravi tega pomembnega dokumenta je Mestna občina Ptuj pooblastila Znanstveno-raziskovalno središče Bistra Ptuj. Pri pripravi dokumenta nam bodo pomagali strokovnjaki iz različnih področij (gospodarstvo, kmetijstvo, okolje in infrastruktura, turizem, kultura, kulturna dediščina, mladi, starejši, …). Da bi se pri oblikovanju razvojnih usmeritev in prioritet kar najbolj približali potrebam občank in občanov vseh generacij, vas vabimo, da nam skozi anketo podate svoje poglede, mnenja ter oceno o doseženih dosedanjih rezultatov dela pri zagotavljanju kakovostnih pogojev življenja in delo v Mestni občini Ptuj. Še zlasti pa bodo pomembni vaši odgovori, ki nam bodo podali usmeritve v katero smer in s katerimi razvojnimi programi in projekti bi vi želeli v bodoče pospeševati razvoj naše občine. Vaše odgovore bomo v največji možni meri vključili v strateški dokument, ki ga bomo oblikovali na številnih delavnicah kjer bodo sodelovali vsi ključni nosilci razvoja za posamezno razvojno področje. Dokončno obliko dokumenta bomo v jesenskih mesecih potrjevali na razvojni konferenci.

Anketa je anonimna in bo odprta do 21.04.2023. Podatke bomo uporabili izključno za pripravo Strateškega razvojnega dokumenta Mestne občine Ptuj do leta 2035. Izpolnitev ankete vam bo vzela največ 10 minut časa, hkrati pa pomenila dragocen pogled vsakega izmed vas na prihodnji razvoj Mestne občine Ptuj.

Anketo najdete na spletnih straneh ZRS Bistra Ptuj in Mestna občina Ptuj, do ankete lahko dostopate preko povezave: https://www.1ka.si/a/4ca23674, prav tako pa vas vodi tudi prikazana QR koda (za izpolnjevanje mobilnih napravah).

QR_koda_Anketa_SRD_MO_Ptuj_2035.png

 

Anketo lahko izpolnite tudi preko obrazca, ki ga dobite na ZRS Bistra Ptuj, Slovenski trg 8, vhod SPOT točka. Svoje mnenje in predloge nam lahko posredujete tudi po elektronski pošti na naslov: .

Hvala za vaše sodelovanje!

ZRS Bistra Ptuj 

Direktor 

Doc. dr. Štefan Čelan

Mesta občina Ptuj

Županja

Nuška Gajšek