V petkovem (14.04.2023) Uradnem listu RS, št. 44/2023 so bili objavljeni naslednji javni razpisi:

  1. Javni razpis za sofinanciranje usposobitve zavodov in razvojnih centrov v kmetijstvu, gozdarstvu in prehrani – Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
  2. Javni razpis za sofinanciranje materialnih stroškov in stroškov storitev praktičnega izobraževanja - Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
  3. Javni razpis za spodbujanje razvoja projektov zadružništva in socialne ekonomije 2023–2024 - Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport,
  4. Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij v Sloveniji v letu 2023 - Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma.