logo zgoraj

 

ZRS Bistra Ptuj je vodilni partner projekta PoMP, ki ga sofinancira Norveška s sredstvi Norveškega finančnega mehanizma (program: Izobraževanje-Krepitev človeških virov, programska prioriteta: I.2.2 Zagotovljena podpora mladim) v višini 497.374 eur. Namen projekta je vzpostaviti celovito in trajno podporno okolje, ki spodbuja slovenske osnovnošolce in dijake k iskanju podjetniških idej, oblikovanju modelov podjetij in jim nudi potrebna podjetništva znanja ter razvoj kompetenc podjetnosti. Oblikovali bomo Akademijo PoMP v pomoč učiteljem in vseslovensko mrežo podpornih inštitucij.

V okviru projekta PoMP izvajamo aktivnosti, ki vključujejo izobraževanja in delavnice za ravnatelje in ravnateljice šol ter učitelje-mentorje. V šolskem letu 2022/2023 bomo izvajali Akademijo PoMP, katere namen je predaja znanja in samostojna izvedba programa z mladimi. V okviru projekta bo postavljena tudi spletna platforma, ki bo služila kot povezovalno omrežje za mentorje podjetništva, pomemben del projekta pa bo izmenjava dobrih praks z norveškim partnerjem, univerzo NTNU iz Trondheima, ki jo zastopa eden vidnejših evropskih strokovnjakov za poučevanje podjetništva, prof. Vegard Johansen.

Glavne ciljne skupine so: mladi, njihovi učitelji/mentorji, osebje partnerjev projekta, ki bodo tekom projekta dvignili svoje kompetence, podporne in izobraževalne institucije ter zainteresirani posamezniki, ki se bodo vključili v mrežo podpornega okolja z namenom trajne podpore mladim tudi v manj dinamičnih okoljih.

V ta namen vabimo učitelje-mentorje iz osnovnih in srednjih šol s Ptuja in širše okolice, da izrazijo svoj interes za sodelovanje na mednarodnem srečanju strokovnjakov, ki bo organizirano v okviru študijskega obiska z ogledom dobrih praks z izbranimi učitelji-mentorji v Trondheimu, na Norveškem v času od 18.9. do 22.9.2023.

Obveznosti deležnika so:

-             aktivno sodelovanje na mednarodnem srečanju strokovnjakov “peer review”, ki bo organizirano v okviru študijskega obiska z ogledom dobrih praks z izbranimi učitelji-mentorji na Norveškem v času od 18.9. do 22.9.2023,

-             prenos pridobljenih novih znanj in dobrih praks v lokalno okolje,

-             nadaljnje sodelovanje pri izvedbi aktivnosti projekta PoMP,

-             promocija mednarodnega srečanja in projekta PoMP preko komunikacijskih kanalov šole.

Prednost bodo imeli tisti učitelji-mentorji, ki dlje časa sodelujejo v programih spodbujanja podjetništva in podjetnosti mladih, se udeležujejo več tekmovanj iz predstavitev poslovnih idej z več ekipami šolarjev in so se pripravljeni aktivno vključiti v izvedbo aktivnosti projekta, še posebej Akademijo PoMP za učitelje-mentorje, izvajati pilotne startup aktivnosti za svoje učence in se vključiti v podporno mrežo PoMP. Prednost bo tudi zavezanost k nadaljevanju izvajanja aktivnosti promocije podjetnosti in podjetništva v matičnih šolah po aprilu 2024, ko se projekt PoMP zaključi.

Interes izrazite z e-sporočilom na: , najkasneje do 4. maja 2023, do 12.00, v katerem opišite svoje izkušnje, ki vam prinašajo prednost pred drugimi kandidati. Z 2 izbranima deležnikoma bomo sklenili sporazum o povrnitvi stroškov v višini dokumentiranih potnih stroškov zaradi udeležbe na mednarodnem posvetu, sodelovanje pa je prostovoljno in ni plačano.

 

 

logo spodaj