V pripravi je Strateški razvojni dokument za obdobje do leta 2035. S pomočjo strokovnjakov iz različnih področij je oblikovan delovni osnutek dokumenta, ki zajema ključne razvojne usmeritve in prioritete za zagotavljanje kakovostnih pogojev za življenje in delo v Mestni občini Ptuj.

 

Da bodo v Strateškem razvojnem dokumentu v čim večji meri zajete vse pomemben razvojne usmeritve in prioritete, ki bodo odraz želja in potreb občank in občanov Mestne občine Ptuj, vas vabimo, da se nam pridružite na javnih tribunah ter podate svoje poglede in mnenja.

 

Javne tribune bodo potekale po posameznih področjih v Mestnem kinu Ptuj, Cvetkov trg 1, 2250 Ptuj, po naslednjem urniku:

  • Torek, 06. 06. 2023, od 16.30 do 18.30 ure

Razvojno področje »Gospodarstvo in kmetijstvo«

Vodji javne tribune: Robert Novak in doc. dr. Štefan Čelan, ZRS Bistra Ptuj

  • Četrtek, 08. 06. 2023, od 16.30 do 18.30 ure

Razvojno področje »Kakovost življenja«

Vodja javne tribune: mag. Mirjana Nenad, ZRS Bistra Ptuj

  • Sreda, 14. 06. 2023, od 16.30 do 18.30 ure

Razvojno področje: »Okolje in infrastruktura«

Vodja javne tribune: dr. Klavdija Rižnar, ZRS Bistra Ptuj

 

Vljudno vabljeni!

Mestna občina Ptuj

Nuška Gajšek     

županja

 ZRS Bistra Ptuj 

doc. dr. Štefan Čelan 

direktor

 

Ptujbistra