Na podlagi 43. člena Pravilnika o dodeljevanju pomoči za spodbujanje razvoja podjetništva v Mestni občini Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 2/21), Mestna občina Ptuj razpisuje Javni razpis za dodelitev pomoči za spodbujanje razvoja podjetništva v Mestni občini Ptuj za leto 2023. 

Sredstva po tem razpisu se dodeljujejo s ciljem in namenom povečevanja možnosti za ustanavljanje novih podjetij in dvig gospodarske aktivnosti na območju občine, vzpostavljanja ugodnega podjetniškega in inovativnega okolja za razvoj podjetništva in inovativnosti v občini, ustvarjanja novih delovnih mest, spodbujanja razvoja socialnega podjetništva ter oživljanja mestnega središča.

 

Več: Javni razpis za dodelitev pomoči za spodbujanje razvoja podjetništva v Mestni občini Ptuj za leto 2023 - ptuj.si

 

Rok oddaje: 25.09.2023 do 15:00

Kontaktna oseba: KLAVDIJA PETEK

E-pošta:

Telefonska številka: 051 311 260