Institut "Jožef Stefan" bo 11. in 13. oktobra 2023 organiziral 16. Mednarodna konferenca o prenosu tehnologiji (angl. International Technology Transfer Conference, ITTC).

Dogodek bo potekal v okviru Mednarodne konference o informacijski družbi (IS2023) in v okviru MVZI iniciative Mesec znanosti, ki sodi v sklop EU kampanje za spodbujanje valorizacije znanja

Na konferenci bodo predstavljene usmeritve Evropskega sveta in Evropske komisije o načelih in priporočilih vrednotenja znanja, podeljena pa bo tudi posebna nagrada za inovacije z javnih raziskovalnih organizacij.

Poudarek natečaja bo na predstavitvi poslovnih predlogov pred ocenjevalno komisijo, ki bo sestavljena iz vlagateljev in strokovnjakov za komercializacijo tehnologije. Člani komisije bodo ocenili komercialni potencial predstavljenih inovativnih tehnologij in nagradili tehnologijo z najvišjim tržnim potencialom, z denarno nagrado v višini 2.500 EUR!

Strokovnjaki s področja bodo predstavili svoje strokovne prispevke na temo prenosa tehnologij in intelektualne lastnine, njihovi teksti pa bodo objavljeni tudi v zborniku konference. Obiskovalci bodo imeli možnost prisluhniti predstavitvam raziskovalnega dela in rezultatov odličnih znanstvenikov (ARIS projekti) ter aktualnim raziskavam na različnih področjih.

Tudi letos ZRS Bistra Ptuj kot promocijski partner sodeluje in podpira izvedbo 16. Mednarodne konference o prenosu tehnologij.

 

O KONFERENCI:

  • Termin: 11. in 13. oktober 2023
  • Kraj: Ljubljana, Slovenija in na daljavo
  • Lokacija: Institut »Jožef Stefan«, Jamova cesta 39, Ljubljana
  • Spletna stran konference: http://ittc.ijs.si/