Logotip MKRR

NorwayGrant

 

Projekt Podpora mladim v podjetništvu – PoMP, izvaja pet slovenskih partnerjev (ZRS Bistra Ptuj, Primorski tehnološki park, Razvojni center Novo Mesto, Tehnološki park Ljubljana in Saša inkubator) in norveški partner Norwegian University of Science and Technology (NTNU) v okviru Norveškega finančnega mehanizma z namenom vzpostaviti celovito in trajno podporno okolje, ki spodbuja slovenske osnovnošolce in dijake k iskanju podjetniških idej in oblikovanju poslovnih modelov, ter jim nudi potrebna podjetništva znanja za razvoj podjetnostne kompetence. Oblikovali smo Akademijo PoMP za pomoč učiteljem in vseslovensko mrežo podpornih institucij.

Projekt želi prispevati na dveh področjih: (1) k dvigu podjetnostne kompetence učiteljev/mentorjev z namenom izboljšanja njihovih strokovnih in pedagoških kompetenc na področju vzgoje podjetnosti (2) ter preko le-teh k dvigu podjetnostne kompetence mladih z namenom dviga njihovih zaposlitvenih ali samo-zaposlitvenih potencialov.

Glavne ciljne skupine so: (1) učenci/dijaki, (2) njihovi učitelji/mentorji, (3) ravnatelji, (4) osebje partnerjev projekta, ki bodo tekom projekta izboljšali svojo podjetnostno kompetenco, (5) podporne in izobraževalne institucije ter (6) zainteresirani posamezniki, ki se bodo vključili v mrežo podpornega okolja z namenom trajne podpore mladim tudi v manj dinamičnih okoljih.

Aktivacija učencev in dijakov v projektu POMP bo pomembno pripomogla k usposabljanju učiteljev, saj bodo učitelji le z izkustvenim učenjem dosegli globoko učenje kompetence podjetnosti, da bodo lahko tudi po zaključku projekta delovali samostojno. Še bolj pa je aktivacija pomembna za mlade same, ker bodo v okviru podjetniških dogodkov znotraj projekta z izkustvenim učenjem pridobili kompetence podjetnosti, razvili pozitiven odnos do podjetnosti in podjetništva ter se veliko naučili.

Na ZRS Bistra Ptuj smo začeli z Aktivacijo mladih (učencev in dijakov) v okviru projekta PoMP, tako smo sredo 6.9.2023, skupaj z učitelji/mentorji in dijaki Šole za ekonomijo, turizem in kmetijstvo Ptuj (ŠETK) izvedli startup izziv, kjer smo skupaj z dijaki iskali ideje in jih razvili v podjetniške ideje, katerim smo trdne temelje, postavili s pripravljenim poslovnim modelom CANVAS. Dijaki bodo svojo poslovno idejo predstavili PITCH-ali pred občinstvom in komisijo. Najboljši se bodo udeležili na Festival pitchev, ki se bo odvijal v letu 2024.

20230906 080658
20230906 081526

 

20230906 095448
20230906 090410

 

20230906 104907

 

 

20230906 113959

 

20230906 114004
20230906 114056

 

20230906 114200

20230906 114004

 

20230906 115427

20230906 125117

»Sodelujemo skupaj za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo«

-------------------------------------------------------------------

Projekt PoMP sofinancira Norveška s sredstvi Norveškega finančnega mehanizma v višini 497.374 eur. Namen projekta je zagotoviti podporo mladim pri pridobivanju podjetniških kompetenc.

-------------------------------------------------------------------

POMP – Podpora mladim v podjetništvu (pomp-ng.si)

https://www.norwaygrants.si

@EEANorwayGrantsSlovenia
@EEANorwayGrants

#NorwayGrants 

#NorwayGrantsSlovenia 

#EducationProgramme