Ministrstvo za kulturo je 17. novembra 2023 v Uradnem listu (številka 116/2023), objavilo Javni razpis za izbor javnih kulturnih projektov na področju nesnovne kulturne dediščine, ki jih bo v letu 2024 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega kulturi (JPR-NKD 2024).

 

Predmet javnega razpisa je (so)financiranje kulturnih projektov, namenjenih varovanju in oživljanju nesnovne kulturne dediščine posebnega pomena ter tistih projektov varovanja in oživljanja nesnovne kulturne dediščine, ki so neogibno nujni in zahtevajo takojšnjo izvedbo.

Namen javnega razpisa je s finančno podporo krepiti izvajanje javnih kulturnih projektov na področju varovanja in oživljanja nesnovne dediščine.

Rok za prijavo na razpis je do vključno 18. decembra 2023.

 

Povezava do javnega razpisa:

Javni razpis za izbor javnih kulturnih projektov na področju nesnovne kulturne dediščine, ki jih bo v letu 2024 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega kulturi (JPR-NKD 2024) (gov.si)