Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju: SPS) je v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarstvo, turizem in šport objavil javni poziv V3 – Vavčer za pridobitev certifikatov. Gre za tretji javni poziv v okviru vavčerskih spodbud malih vrednosti v letošnjem letu, ki jih lahko podjetja prejmejo hitro in enostavno za različne poslovne vsebine.

Cilj javnega poziva je spodbuditi mikro, mala in srednje velika podjetja (v nadaljevanju MSP) k pridobitvi certifikatov kakovosti za sisteme vodenja, proizvode, procese, storitve in k vzdrževanju ali obnovi certifikatov.  S tem se bo povečala njihova konkurenčnost, možnost širitve na tuje trge in dvignila kakovost poslovanja oziroma izdelkov ter okrepilo zaupanje pri kupcih in poslovnih partnerjih.

Podjetja bodo lahko sofinancirala upravičene stroške, ki se nanašajo na pridobivanje certifikatov oziroma vzdrževanje ali obnovitev certifikatov za sisteme vodenja, proizvode, procese in storitve ter validacije okoljske izjave, pridobljenih na podlagi mednarodnih, evropskih ali enakovrednih slovenskih standardov in shem (ISO, IATF, IEC in ITU, EN, in ETSI, EMAS, ECOLABEL, IFS, BRC, FSC, PEFC, COSMOS).

MSP lahko hitro in enostavno pridobijo do največ 60-odstotno sofinanciranje upravičenih stroškov oziroma najmanj 1000,00 evrov in največ 9999,99 evrov nepovratnih sredstev

V okviru javnega poziva bo do leta 2028 skupno na voljo 3 milijone evrov sredstev.

Vlogo je potrebno oddati digitalno in sicer kadarkoli, skrajni rok za oddajo vlog pa je 31. marec 2028 oziroma do porabe sredstev.

V Uradnem listu Republike Slovenije številka 50/2024 z dne 21. junija 2024 in na spletni strani SPS je objavljen Javni poziv za finančne spodbude preko vavčerjev

 

Foto: Pixabay