Umirjanje prometa na državnih cestah skozi naselja na predlog občin določa 27. člen ZCPN. Skozi veliko slovenskih naselij poteka državna cesta kot glavna ali ena od glavnih ulic v naselju. ZCes-2 določa pristojnosti in pogoje financiranja oziroma sofinanciranja gradnje in vzdrževanja državnih cest in njihovih delov. Praviloma dele cest za motorni promet v naseljih redno vzdržuje Direkcija za infrastrukturo (v nadaljnjem besedilu: DRSI), kolesarske površine, avtobusna postajališča in pločnike pa občina.

Občine morajo za gradnjo/urejanje površin za hojo in kolesarjenje ter izvajanja ustreznih ukrepov za umirjanje motornega prometa na državni cesti skozi naselje pridobiti soglasje DRSI, zato na tem področju občasno prihaja do nesoglasij in nezadovoljstva na strani občin in prebivalcev.

ZCPN in ta javni razpis občinam omogočata učinkovitejše usklajevanje in reševanje problematike umirjanja prometa z DRSI ter sofinanciranje izvajanja tovrstnih projektov.

Več o razpisu najdete na povezavi.

Razpisna dokumentacija v slovenskem jeziku je vsem vlagateljem dostopna tukaj.

 

Foto: www.sptm.si