vabilo okoljski posvet

E-PRIJAVA

pdfStrokovni posvet1 MB

www.gospodarnoinodgovorno.si

5. in 6. april 2018

Moravske Toplice, Hotel Ajda

 

OKOLJSKI POSVET

»Nacionalni program varstva okolja in njegov dialog z lokalnimi skupnostmi«

 

Spoštovani!

Problemi okolja so v Sloveniji tradicionalno deležni posebne pozornosti strokovnjakov, oblikovalcev politik, lokalnih skupnosti, zasebnega sektorja, nevladnih organizacij in druge širše javnosti. Stanje okolja se na splošno izboljšuje, vendar še je vedno zaskrbljujoče na posameznih področjih, predvsem glede kakovosti zraka. Potrebna je tudi  večja snovna učinkovitost pri ravnanju s surovinami in odpadki ter hitrejši napredek pri prilagajanju na podnebne spremembe.

 

Nacionalni program varstva okolja (do 2030), poleg dolgoročnih usmeritvah varstva okolja, daje velik poudarek krepitvi dialoga in sodelovanju med ključnimi akterji varstva okolja: upravni organi državne in lokalne uprave, NVO in institucijami znanja. Za doseganje ciljev varstva okolja bo potrebno reorganizirati usmerjanje lokalnega in regionalnega razvoja glede okoljskih in drugih relevantnih vsebin z enega mesta na državni ravni.

 

Kateri sinergijski učinki sodelovanja države in lokalnih skupnosti se lahko pričakujejo? Kakšna je družbena odgovornost lokalnih skupnosti do okolja? S kakšnimi finančnimi in kadrovskimi potenciali razpolagajo le-te? Na okoljskem posvetu bomo skupaj poiskali konkretne odgovore na zastavljena vprašanja:

 

Dialog na področju varstva okolja in snovna učinkovitost (1. dan)

 • pomen vključevanja in krepitev dialoga med lokalno skupnostjo, državnimi organi, civilno družbo in podjetji, ki pomembno vplivajo na okolje,
 • predstavitev najustreznejših načinov in komunikacijskih orodij v primeru okoliščin, ki predstavljajo tveganje na področju okolja,
 • prikazati potenciale in ovire v Sloveniji za vzpostavo krožnega gospodarstva in radikalnega zmanjšanja količin odloženih odpadkov,
 • prikazati razloge za sistemske probleme pri zbiranju in predelavi frakcij odpadkov, za ponovno uporabo izdelkov ter embalaže in poiskati možne rešitve zanje,
 • seznanitev s trendi na področju trajnostnega ravnanja s komunalnimi in drugimi izbranimi vrstami masovnih odpadkov,
 • prikazati možnosti za učinkovitejše in varnejše načine snovne in energetske izrabe odpadkov.

 

Kakovost zraka (2. dan)

 • okoljska in energetska politika v EU in Sloveniji po Pariški in Berlinski konferenci,
 • predstavitev Energetskega koncepta Slovenije in posledice za kakovost zraka,
 • priprava Nacionalnega podnebnega koncepta in aktivnosti na področju varstva zraka,
 • izmenjava znanja, informacij in izkušenj na področju varstva zraka v podporo odločanju na lokalni in nacionalni ravni,
 • vloga IIoT in IoT na področju zagotavljanja visoke kakovosti zraka v Sloveniji,
 • izmenjava dobrih praks, ki so pomembne z vidika uvajanja zelenega gospodarstva.

 

KOMU JE NAMENJEN:

 • občinskim, območnim in državnim službam varstva okolja,
 • lokalnim energetskim agencijam,
 • menedžerjem in strokovnjakom iz komunalnih, reciklažnih in dimnikarskih podjetij,
 • inšpekcijskim službam, izvajalcem monitoringov in analiz,
 • povzročiteljem odpadkov, zavezancem podaljšanih shem,
 • raziskovalcem s področja snovne in energetske učinkovitosti ter trajnostnega razvoja,
 • raziskovalcem s področja varovanja zraka,
 • nevladnim organizacijam in študentom strok s področja varstva okolja.

 

 

PRIJAVE sprejemamo do 3.4.2018 in jo lahko oddate:

 

 

KOTIZACIJA

Kotizacija za udeležence dvodnevnega posveta znaša 200,00 € na osebo (z DDV), za člane NVO, šole in študente 80,00 € na osebo (z DDV). V ceno so vključeni stroški za pogostitev med odmori, dve kosili, svečana večerja, gradivo in zbornik.

 

Kotizacija za udeležence enodnevnega posveta (1. ali 2. dan) je 120,00 € na osebo (z DDV), za člane NVO, šole in študente 40,00 € na osebo (z DDV). V ceno so vključeni stroški za pogostitev med odmori, kosilo, svečana večerja, gradivo in zbornik.

 

Za drugega, tretjega ali več udeležencev iz iste organizacije se prizna 10% popust na kotizacijo.

 

Za plačilo kotizacije do 6.3.2018 se prizna dodatnih 10% popusta.

 

Kotizacijo je potrebno vplačati na naslov ZEG, Litostrojska 40, 1000 Ljubljana na TRR: 05100-8010998337 do 4.4.2018. Plačane kotizacije se v primeru neudeležbe posveta ne povrnejo.

 

 

PRENOČIŠČE

V ceno kotizacije za posvetovanje ni vključeno prenočišče. Prenočišče z zajtrkom je možno v hotelih AJDA, TERMAL in Turističnem naselju. Rezervacije na TERME 3000 Moravske Toplice: 02 512 22 00 ali po e-pošti: s pripisom imena posveta. Stroške prevoza in nastanitve udeleženci krijejo sami.

 

INFORMACIJE

Za dodatne informacije kontaktirajte:

 

 

 

ORGANIZACIJSKI ODBOR STROKOVNEGA POSVETOVANJA

Karel Lipič (predsednik), dr. Viktor Grilc (podpredsednik), dr. Peter Novak (podpredsednik), dr. Niko Samec, dr. Filip Kokalj, dr. Lučka Kajfež Bogataj, dr. Štefan Čelan, dr. Klavdija Rižnar, dr. Miran Lakota, dr. Janez Ekart, dr. Marinka Vovk, Drago Dervarič, mag. Rudi Vončina, Franc Cipot, Vilko Pešec, Jože Leskovar, dr. Leo Šešerko, Ivan Kukovec

 

Vabljeni!

 

 

 

Za organizacijski odbor:

ZRS Bistra Ptuj

Klavdija Rižnar

(kontakt: )

 

Organizatorji:

image002  image003  UM fakulteta za kmetijstvo  image009

 

 

So-organizator:

SiDG 1

spot

Generalni pokrovitelj:

ELES

 

Pokrovitelji:

KOSTAK       ALP LAB       IKEMAd.o        saubermacher