Obveščamo vas, da na VEM točkah ne urejamo vpisa v RNO in poročanja o gostih za gostince in sobodajalce, ampak morajo zavezanci to urediti na AJPES-u (najbližja izpostava je v Mariboru) oz. preko spletne strani AJPES-a. VEM točke niso AJPES in nimajo pooblastil za vse postopke, ki jih izvaja AJPES, med drugim tudi za omenjene postopke ne. Na VEM točkah je v zvezi s tem možno samo dodati (ali izbrisati) gostinske nastanitvene dejavnosti pri s.p. ali d.o.o.

 

Prosim, preberite spodnje informacije s strani AJPES-a in jih po potrebi posredujte zavezancem za vpis v RNO (gostinci – pravne osebe in samostojni podjetniki, sobodajalci, nosilci dopolnilne dejavnosti na kmetiji in upravljavci marin, ki gostom nudijo nastanitev v nastanitvenem obratu):

________________________________________________________________________________________________

https://www.ajpes.si/Registri/Drugi_registri/Register_nastanitvenih_obratov/Splosno#b562:

AJPES je v skladu s 15.b členom Zakona o gostinstvu in 2. členom Pravilnika o registru nastanitvenih obratov s 1.12.2017 vzpostavil in upravlja Register nastanitvenih obratov (v nadaljevanju: register), v katerega izvajalci nastanitvene dejavnosti (v nadaljevanju: zavezanci) vpisujejo nastanitvene obrate.

 

Zavezanci boste morali obstoječe nastanitvene obrate vpisati v RNO v treh mesecih po vzpostavitvi registra, torej najkasneje do 28. 2. 2018. V register boste nastanitvene obrate vpisali praviloma prek spletne aplikacije na portalu AJPES ali osebno na katerikoli izpostavi AJPES.

Pred začetkom poročanja v aplikacijo eTurizem mora gostitelj oziroma od njega pooblaščena oseba:

  • pridobiti uporabniško ime in geslo za prijavo na portal AJPES z brezplačno registracijo (v kolikor še ni uporabnik portala AJPES),
  • vpisati nastanitveni obrat v Register nastanitvenih obratov (RNO),
  • pridobiti kvalificirano digitalno potrdilo (KDP) za upravljanje z uporabniškimi pravicami oz. dodajanje poročevalcev v aplikaciji eTurizem pred prvim poročanjem, nato se za samo oddajo podatkov KDP ne zahteva; s tem je omogočena oddaja podatkov tudi prek mobilnih naprav (telefonov, tabličnih računalnikov),
  • pridobiti pooblastilo za storitev »eTurizem – poročanje o nočitvah gostov v nastanitvenih obratih in statistiki« v kolikor bo upravljavec s pravicami pooblaščena oseba (generalno pooblastilo ne zadostuje) oz. se pooblastilo ne zahteva, v kolikor bo upravljavec gostitelj sam in ima KDP vpisan v Evidenco digitalnih potrdil ter KDP dodan v profil uporabnika.

__________________________________________________________________________________________

Na zgoraj navedeni spletni strani je desno zgoraj tudi gumb za vstop v aplikacijo. V profilu registriranega uporabnika na AJPES-u je potrebno v zavihku »pooblastila« urediti tudi pooblastila in povezati digitalne certifikate z uporabnikom.

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.

Novico je objavila Jadranka Krajnc

SPOT logotipi kot slika