S sprejetjem Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2 UL RS 96/2012), ki je stopil v veljavo 1.1.2013, je prišlo do sprememb zavarovanja in plačevanja prispevkov za socialno zavarovanje pri študentih in dijakih, ki registrirajo podjetje.

V kolikor študent registrira s.p., mora plačevati za socialno zavarovanje polne prispevke v znesku 299,35 EUR. Poleg tega mora voditi tudi računovodstvo, strošek znaša približno od 40,00 EUR do 100,00 EUR (odvisno ali ima enostavno ali dvostavno knjigovodstvo) in strošek vodenja transakcijskega računa na banki.

Ko študent odpre svoj s.p., izgubi določene ugodnosti, ki izhajajo iz statusa študenta:

 

  • Ne more koristiti bonov za prehrano
  • Starši ga ne uveljavljajo več kot vzdrževanega družinskega člana v dohodninski napovedi
  • Ne more bivati v študentskem domu
  • Ne more več opravljati dela prek študentske napotnice
  • V kolikor ima študent štipendijo, mora biti pozoren na dejstvo, ali ima v pogodbi o štipendiranju klavzulo, da ne sme opravljati podjetniške dejavnosti

 

vir: DATA.