Ko se odločite za registracijo s. p. ali ustanovitev d. o. o., morate temeljito razmisliti tudi o dejavnostih, ki jih boste opravljali. Ob registraciji podjetja lahko registrirate več različnih dejavnosti. Podjetje mora registrirati dejavnosti za vse tiste posle, ki jih bo opravljalo. S številom ne pretiravajte, saj lahko določeno dejavnost kasneje enostavno, hitro in brezplačno dodate oziroma spremenite.

 

Kaj je glavna dejavnost?

Izmed nabora dejavnosti, morate določiti tudi glavno dejavnost. Statistično pomembna glavna dejavnost je tista, ki jo bosta podjetnik ali podjetje dejansko opravljala v pretežnem delu in bo ustvarilo največjo dodano vrednost. Če dejavnosti ni mogoče določiti po dodani vrednosti, upoštevamo druga merila, npr.: število zaposlenih, plače, vrednost prodaje ipd.

 

Kako uporabiti standardno klasifikacijo dejavnosti SKD 2008?

Dejavnost podjetnik ali podjetje opredelita v skladu s standardno klasifikacijo dejavnosti (SKD) po letu 2008. SKD 2008 se uporablja za določanje dejavnosti poslovnih subjektov in njihovih delov in za razvrščanje teh poslovnih subjektov in njihovih delov v različne uradne in druge administrativne podatkovne zbirke ter za potrebe statistike in analitike v državi in na mednarodni ravni.

SKD 2008 ima posebno strukturo, kot je razvidno iz tabele:

Klasifikacijska raven Ime klasifikacijske ravni Vzorec klasifikacijske ravni (kode)
Prva Področje Črkovna šifra dejavnosti
Druga Oddelek 2-mestna šifra dejavnosti: xx
Tretja Skupina 3-mestna šifra dejavnosti: xx.x
Četrta Razred 4-mestna šifra dejavnosti: xx.xx
Peta Podrazred 5-mestna šifra dejavnosti: xx.xxx

 

Kako izbrati prave dejavnosti?

Poenostavljeno povedano podjetje ne sme izdati računa za opravljanje dejavnosti, za katero ni registrirano, zato je izbor pravih dejavnosti nadvse pomemben.Naloga podjetnika torej je, da pred obiskom VEM točke, razmisli o dejavnostih podjetja, pri čemer mora navesti 5-mestno šifro dejavnosti. Za pregled lahko uporabite hitrejši Pregled klasifikacijeSKD iskalnik  ali pa poiščete še več informacij v Pojasnilih k SKD 2008.

Še posebej vam priporočamo uporabo SKD iskalnika na strani Statističnega urada RS, ki vam poda predloge o ustrezni dejavnosti iz nabora SKD 2008, saj poleg stvarnega kazala upošteva tudi številne odgovore na vprašanja. Kot primer smo v SKD iskalnik vpisali geslo “montaža kovinskih konstrukcij”, tukaj so predlogi:

iskalnik SKD 1

 

Kot vidite, se pod laičnimi oznakami dejavnosti lahko skrivajo bistveno različne SKD 2008 dejavnosti.

 

Kje najdem informacije o potrebnih dovoljenjih in pogojih?

Klasifikacija SKD 2008 razvršča dejavnosti zgolj glede na proizvode in storitve in ne določa pogojev za opravljanje dejavnosti.  Trenutno so informacije o pogojih za opravljanje dejavnosti objavljene na državnem portalu za podjetja in podjetnike eVEM.

Dovoljenja in pogoji na e VEM

 

Primer: Podjetnica želi odpreti kiosk s palačinkami.

Na strani Dovoljenja in pogoji, bo med dejavnostmi  “Gostinstvo, turizem in nastanitve” našla pogoje za: “Stojnica in kiosk s hitro pripravljenimi jedmi in ostali začasni gostinski obrati“.

 

Obrtne dejavnosti

Od aprila 2013 ni več obvezno članstvo v Obrtno podjetniški zbornici. Za nekatere obrtne dejavnosti je potrebno tudi izpolniti določene zakonske pogoje in predpise ali imeti primerno strokovno izobrazbo.

Neuradno prečiščeno besedilo Obrtnega zakona (ObrZ-NPB3) lahko najdete tukaj. Pomembna je tudi Uredba o obrtnih dejavnostih (Ul. RS, št. 63/2013), ki določa pogoje za opravljanje določenih dejavnosti.

V ta sklop spadajo dejavnosti, kot so: gradbeništvo, kozmetični, frizerski, pedikerski, masažni salon in podobno.