Strokovni posvet

 

Ukrepi in spodbude za prehod na elektro mobilnost

 14. marec 2018 ob 10.00

Hiša Evropske unije, Dunajska cesta 20, Ljubljana

 

Vlada je oktobra 2017 sprejela Strategijo za alternativna goriva, ki predstavlja strateški okvir za prehod Slovenije v nizkoogljično družbo na področju prometa.

 

Ministrstvo za infrastrukturo RS sedaj pripravlja akcijski načrt, s katerim bodo spodbujeni različni ukrepi za aktiven prehod na alternativna goriva. Namen strokovnega posveta je oblikovanje učinkovitih ukrepov in spodbud za prehod na alternativna goriva s posebnim poudarkom na elektro mobilnost, ki bodo pripomogli pri oblikovanju akcijskega načrta:

- pozitivne spodbude (finančne, davčne, odprava administrativnih ovir),

- zagotavljanje ustrezne infrastrukture,· energetika (proizvodnja in prenos), polnilni sistemi,

- spodbujanje razvoja slovenske industrije,

- pozitivni učinki na javno zdravje in ekologijo.

 

Vabljeni predstavniki gospodarstva, gospodarskih združenj, trgovskih energetskih podjetij, občin in medijev.

 

Dogodek je brezplačen.

 

Več o dogodku: http://cer-slo.si/ukrepi-in-spodbude-za-prehod-na-elektro-mobilnost---strokovni-posvet-22-02-2018.html