V letošnjem letu morajo biti podjetniki, ki poslujejo na podlagi normiranih odhodkov pozorni tudi na spremenjene pogoje za obvezni izstop iz sistema normirancev. Finančna uprava RS (Furs) bo namreč izpolnjevanje pogojev za ugotavljanje davčne osnove na podlagi normiranih odhodkov poostreno nadzorovala. Normiranci bodo morali v postopkih davčnega nadzora ustrezno pojasniti in dokazati, da pri njihovem poslovanju ne gre za zlorabo instituta normiranosti.

normiranci 300x200

Nov prag za izstop iz sistema normirancev

V skladu z zadnjimi spremembami Zakona o dohodnini (ZDoh-2; 14. odstavek 48. člena) je bil uveljavljen nov prag za izstop iz sistema normirancev.

Tisti zavezanec, čigar povprečje prihodkov iz dejavnosti v dveh zaporednih predhodnih let presega 150.000 evrov, mora davčno osnovo ugotavljati na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov. Voditi mora tudi ustrezne poslovne knjige in evidence.

To pomeni, da lahko zavezanec ostane v sistemu, če ima v dveh zaporednih predhodnih letih skupno do 300.000 evrov prihodkov.

Pri tem se v določenih primerih k prihodkom zavezanca štejejo tudi prihodki drugih, z njim povezanih oseb. Seštevanje prihodkov povezanih oseb velja tako za vstop kot za izstop iz sistema normirancev.

Furs v posebnem pojasnilu navaja tudi vrsto primerov, kjer bi lahko obstajal sum izkoriščanja sistema normiranih odhodkov. Vsak zavezanec pa mora sicer sam presojati, kdaj gre pri poslovanju s povezanimi osebami za tehtne ekonomske razloge, zaradi katerih se prihodki povezanih oseb ne seštevajo.

 

Povzeto po prispevku na strani: data.si 

spot

SPOT svetovanje Podravje je sofinancirano s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija