Pridobili smo sofinanciranje za izvajanje dveh čezmejnih projektov.

Pri projektu 2SoKroG, katerega cilj je skupni razvoj in izvedba izboljšanih javnih storitev na področju socialne aktivacije (v sodelovanju s Centri za socialno delo, Zavodi za zaposlovanje) in krepitev partnerstev sodelovanja javnih institucij (v povezavi s socialnimi podjetji), smo vodilni partner.

S projektom LIVING CASTLES pa bomo skupaj s partnerji povečali privlačnost in ekonomiko gradov na čezmejnem območju, saj bo ključni rezultat čezmejni integrirani turistični produkt, ki bo temeljil na kulturni dediščini gradov.

http://www.si-hr.eu/si2/2018/06/15/odobreni-projekti-v-okviru-3-roka-javnega-razpisa-programa-sodelovanja-interreg-v-a-slovenija-hrvaska/

 

interreg si hr sl hr rgb2