zadružništvo

Zadruge v Sloveniji smo del svetovnega zadružnega gibanja in tudi letos praznujemo skupaj z več kot milijardo zadružnikov po svetu povezanih v več kot 3 milijone zadružnih podjetij. Že 96. leto zapored se obeležuje Mednarodni dan zadružništva. Prvo soboto v mesecu juliju, letos torej 7. julija. Tema letošnje obeležitve je »trajnostna potrošnja in proizvodnja storitev in proizvodov« s skupnim sloganom S sodelovanjem do vzdržnih skupnosti! Poslanico Mednarodne zadružne zveze (ICA) si lahko preberete na: https://www.ica.coop/en/media/news/statement-for-2018-coopsday-sustainable-societies-through-cooperation.

Zavedamo se pomena sodelovanja med zadrugami in potencialov povezanega zadružnega gibanja, zato vas ob Mednarodnem dnevu zadružništva 2018 vabimo na srečanje zadrug, ki bo

v soboto 7. julija 2018 ob 10.00 v prostorih Zadruge BikeLab (Gosposka 11, Maribor).

 

10:00    Zadružna kavica in uvodni pozdrav

10:15    Predstavitev prevodov štirih temeljnih mednarodnih zadružnih dokumentov* objavljenih v tematski številki ČKZ – Časopisa za kritiko znanosti, domišljijo in novo antropologijo z naslovom Solidarnostne ekonomije:

  • Izjava o zadružni identiteti (1995)
  • Priporočilo Mednarodne organizacije dela 193 – spodbujanje zadrug (2002)
  • Svetovna deklaracija o delavskih zadrugah (2005)
  • Svetovni standardi socialnih zadrug (2011)

11:00    Delavnica v izvedbi Inštituta RISE: pregled ugotovitev zadružnih srečanj 2016 – 2017 (Maribor, Lendava, Koper, Sevnica) ter priprava načrta aktivnosti povezovanja zadrug v Sloveniji

13:00    Druženje s prigrizkom

Dogodek je na zemljevidu dogodkov #coopsday 2018 https://www.ica.coop/en/coopsday-interactive-map. 

Lep zadružni pozdrav!


*Prevod temeljnih mednarodnih zadružnih dokumentov je dostopen na naslovu
http://brazde.org/wp-content/uploads/2017/06/TemeljniMednarodniZadru%C5%BEniDokumenti_%C4%8CKZ_2018.pdf
Naložite dokument na svojo spletno stran, pošljite ga svojim članom ter drugim zainteresiranim.

Mednarodni dan zadružništva_Vabilo_7 julij 2018 (1)


*Operacijo »Aktivno in povezano za nova delovna mesta in vključujočo družbo – SocioLab« sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Partnerji projekta SocioLab so: Fundacija za izboljšanje zaposlitvenih možnosti PRIZMA; TKALKA, razvojna zadruga; CITILAB, Zavod za razvoj kreativnih tehnologij Maribor; PRJ HALO Podeželsko razvojno jedro; Razvojna agencija Slovenske Gorice; Razvojno informacijski center Slovenska Bistrica; Zavod PIP – pravni in informacijski center Maribor; Znanstveno-raziskovalno središče Bistra Ptuj; Združenje Socialna ekonomija Slovenije; Štajerska gospodarska zbornica; Združenje Center alternativne in avtonomne produkcije – CAAP.

caap