ash burning cigar 70088

Obveščamo vas, da na portalu e-VEM vzpostavljamo novo elektronsko vlogo za pridobitev dovoljenja za prodajo tobačnih in povezanih izdelkov.


Vloga je trenutno v fazi testiranja in bo občasno vidna na produkcijskem okolju, kar pomeni, da jih boste kot referenti točk VEM lahko videli v postopku pooblaščanja.

Referenti SPOT točk teh vlog ne boste urejali, uporabniki pa se bodo na vas lahko obračali z namenom ureditve pooblastilaza opravljanje postopkov prek portala e-VEM.

Informacije o vsebini in pogojih za pridobitev dovoljenja so na voljo:

Samostojni podjetnik posameznik oziroma pravna oseba, ki prodaja tobak, tobačne in povezane izdelke mora pridobiti dovoljenje za prodajo tovrstnih izdelkov do 11. 11. 2018.

http://evem.gov.si/info/dovoljenja/dovoljenje/13102/prikaziDovoljenje/ in

http://www.mz.gov.si/si/delovna_podrocja_in_prioritete/javno_zdravje/za_druzbo_brez_tobaka/dovoljenja_za_prodajo_tobacnih_in_povezanih_izdelkov/

 

spot

SPOT svetovanje Podravje je sofinancirano s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija