prikazna 2

Vabimo vas na delavnico >PoTUJ trajnostno - po Ptuju peš< v okviru projekta City Walk, ki bo v sredo, 19. 9. 2018, ob 14. uri, v Fuerstovi hiši. Na delavnici bo predstavljen Lokalni akcijski načrt za pešačenje za mesto Ptuj (zasnova vodenja pešcev v območju starega mestnega jedra) - poudarek na hodljivost za starejše, invalide, slepe in slabovidne ter ostale gibalno ovirane. Lokalni akcijski načrt se ukvarja z analizo in predlogi za izboljšanje kvalitete javnih površin, ki med drugim spodbujajo pešačenje. V območje obravnave je vključeno širše mestno središče in njegove povezave s šolami ter s turističnim in trgovskim območjem. Na podlagi analize prostora je bilo izbranih več pomembnih povezovalnih poti za pešce na katerih bodo predlagani ukrepi za izboljšanje peščeve izkušnje. Na delavnici bo poseben poudarek na dostopnosti in hodljivosti za starejše, invalide, slepe in slabovidne ter ostale gibalno ovirane.

Z udeleženci delavnice bomo izvedli tudi tako imenovano >Walkshop< sprehod po strogem centru mesta in skupaj ugotavljali, kako je mesto >prijazno< do starejših, invalidov, slepi in slabovidnih ter ostalih gibalno oviranih.

ZRS Bistra Ptuj je vodilni partner ter hkrati izvaja aktivnosti na lokalni ravni za območje Mestne občine Ptuj.

Vabljeni!

pdfvabilo566.86 KB    pdfplakat760.67 KB

 

LOGO CityWalk