coffee 2565441 1920

 

Obveščamo vas, da bo na portalu e-VEM (SPOT) z dnem 27. 9. 2018,  na voljo nova elektronska vloga za pridobitev dovoljenja za prodajo tobaka, tobačnih in povezanih izdelkov.

Ministrstvo za zdravje je v letu 2017 sprejelo Zakon o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov, ki med drugim s seboj prinaša novost za vse poslovne subjekte, ki prodajajo tobačne izdelke. Prodaja teh izdelkov bo možna le še na podlagi dovoljenja, ki ga bo izdalo Ministrstvo zdravje. Dovoljenje bo veljalo 5 let, za izdajo dovoljenja se bodo plačali le stroški upravne takse. Prodajalci tovrstnih izdelkov, ki že opravljajo dejavnost prodaje in bodo za dovoljenje zaprosili do 11.11.2018, do izdaje dovoljenja ne bodo v prekršku


Vlogo za pridobitev dovoljenja bo možno oddati samo elektronsko prek portala e-VEM (SPOT), kar določa Pravilnik o dovoljenjih za prodajo tobaka, tobačnih in povezanih izdelkov.

Ministrstvo za zdravje obvešča še, da Zakon o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov določa, da se lahko tobak, tobačni in povezani izdelki od 11. 11. 2018 prodajajo  v poslovnih prostorih, za katere je bilo izdano dovoljenje. Vlagatelje zato pozivajo, da vložijo vlogo do navedenega datuma.

 

coffee 1845623 1920

 

Glede navedene nadgradnje portala e-VEM vam posredujemo še spodnje informacije:

- Obvezna oddaja vlog prek portala e-VEM
Vloge bodo lahko zakoniti zastopniki ali pooblaščenci oddajali samo prek portala e-VEM.
 
- Vloga referentov točk VEM
Referenti točk SPOT (VEM) teh vlog prek portala ne bodo oddajali. 
 
Urejanje pooblastil za delo v sistemu e-VEM
Uporabniki se bodo na točke SPOT (VEM) lahko obračali z namenom urejanja pooblastil za opravljanje teh postopkov prek portala e-VEM. V ta namen izpolnite nov obrazec: Podelitev pooblastila za procesna dejanja c postopkih VEM.   (Tina, naredi povezavo na dokument, ki ga prilagam).
 
- Vsebinska in tehnična pomoč
 
Vsebinsko pomoč: Za vsebinska vprašanja vezana na dovoljenje za prodajo tobaka, tobačnih in povezanih izdelkov uporabnikom zagotavlja Ministrstvo za zdravje. Kontaktni podatki za vsebinsko podporo so objavljeni na portalu e-VEM na strani Pomoč in podpora. 
 
Tehnična pomoč: Uporabnikom je prek Enotnega kontaktnega centra od ponedeljka do petka, od 8. do 22. ure na voljo tudi tehnična podpora na. Na ekc se lahko uporabniki obrnejo na naslov ali tel. št. 080 2002.
 
Objavilo: Ministrstvo za javno upravo na SPOT portalu

 

outside catering 284422 1920

 

DODATNA POJASNILA:

Dovoljenje omogoča prodajo tobaka, tobačnih in povezanih izdelkov. Pridobiti ga je potrebno za vsak poslovni prostor, v katerem se stalno, občasno ali začasno izdajajo računi za dobave tobaka, tobačnih izdelkov in povezanih izdelkov.

Vlogo vloži samostojni podjetnik posameznik oziroma pravna oseba, ki prodaja tovrstne izdelke v poslovnem prostoru. 

Definicije posameznih izdelkov

Definicije posameznih izdelkov za katere je potrebno dovoljenje za prodajo, so navedene v 3. členu Zakona o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov (UL RS, št. 9/17 in 29/17):

1. Tobak so tobačni listi in drugi naravno predelani ali nepredelani deli rastline tobaka, vključno z ekspandiranim in rekonstituiranim tobakom:

 • Tobak za pipoje tobak, pri uporabi katerega poteka postopek zgorevanja in je namenjen izključno uporabi v pipi.
 • Tobak za zvijanjeje rezani tobak, ki je dodatno opredeljen v tretjem odstavku 84. člena Zakona o trošarinah.

 

2. Tobačni izdelki so izdelki, ki se lahko uporabijo in so izdelani, čeprav samo delno, iz tobaka, ki je gensko spremenjen ali ne:

 • Tobak za njuhanjeje brezdimni tobačni izdelek, ki se vnaša skozi nos.
 • Tobak za vodno pipoje tobačni izdelek, ki ga je mogoče uporabljati z vodno pipo. Za namene tega zakona se šteje, da je tobak za vodno pipo tobačni izdelek za kajenje. Če je izdelek mogoče uporabljati za kajenje z vodno pipo in kot tobak za zvijanje, se šteje za tobak za zvijanje.
 • Tobak za žvečenjeje brezdimni tobačni izdelek, ki je namenjen izključno žvečenju. Brezdimni tobačni izdelek je tobačni izdelek, ki ne vključuje postopka zgorevanja, vključno s tobakom za žvečenje, tobakom za njuhanje in tobakom za oralno uporabo.

 

3. Povezani izdelki so elektronske cigarete in elektronske cigarete brez nikotina, zeliščni izdelki za kajenje in novi tobačni izdelki:

 • Zeliščni izdelek za kajenje je izdelek na osnovi rastlin, zelišč ali sadja, ki ne vsebuje tobaka, pri uporabi katerega poteka postopek zgorevanja.
 • Elektronska cigaretaje izdelek, ki se lahko uporablja za dovajanje nikotina skozi ustnik, ali kateri koli sestavni del tega izdelka, vključno s polnilom, rezervoarjem in napravo brez polnila ali rezervoarja. Elektronske cigarete so lahko take, da se po uporabi zavržejo, se ponovno napolnijo z uporabo posodice za ponovno polnjenje in rezervoarja, ali pa se napolnijo s polnili za enkratno uporabo.  Posodica za ponovno polnjenje je embalaža, ki vsebuje tekočino z nikotinom, ki se lahko uporablja za ponovno polnjenje elektronskih cigaret.
 • Novi tobačni izdelekje tobačni izdelek, ki ne spada v nobeno od naslednjih kategorij:
  • cigarete, tobak za zvijanje, tobak za pipo, tobak za vodno pipo, cigare, cigarilosi, tobak za žvečenje, tobak za njuhanje ali tobak za oralno uporabo in
  • je bil dan na trg po 19. maju 2014.

 

Dovoljenje za prodajo tobaka, tobačnih in povezanih izdelkov je potrebno pridobiti za dejavnosti, ki so navedene v spodnjem Seznamu dejavnosti. Poleg tega pa še za naslednje dejavnosti:

 • Turistične kmetije brez sob
 • Turistična kmetija z nastanitvijo
 • Dejavnost dijaških in študentskih domov ter druge nastanitve
 • Dejavnost zabaviščnih parkov
 • Druge nastanitve za krajši čas
 • Druga trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah
 • Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov

 

ashtray 1626993 1920

Seznam dejavnosti

 

pdfpooblastilo234.88 KB

 

spot

 

SPOT svetovanje Podravje je sofinancirano s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija