Wlakshop 1
Anketa - Akcijski načrt za pešačenje


ZRS BISTRA PTUJ v sodelovanju z Mestno občino Ptuj sodeluje v mednarodnem projektu CityWalk, katerega glavni poudarek je na izboljšanju pogojev za pešačenje.

Mestna občina Ptuj se zavzema za izboljšanje trajnostne mobilnosti v mestih, zmanjšanje avtomobilskega prometa, zmanjšanje onesnaževanja zraka in izboljšanje pogojev za aktivne oblike prevoza - hojo in kolesarjenje. Da bi to dosegli, smo začeli z oblikovanjem akcijskega načrta za izboljšanje pešačenja na Ptuju. V tem procesu želimo zaprositi za mnenje tistih, ki največ vedo o pešačenju - to ste vi, pešci.

Prosimo Vas, da si vzamete 10 minut časa in z nami sodelujete ter izpolnite ta vprašalnik:
https://goo.gl/forms/28EHnB2ZqWlIVpIJ2

Zahvaljujemo se vam za sodelovanje in vašemu prispevku k izboljšanju pogojev za pešačenje na Ptuju, v prihodnje.

Opomba: Zaradi omejitev uporabljenega programa za izdelavo ankete so nekatera besedila ostala v angleščini, za kar se opravičujemo.

Projekt je sofinanciran iz dveh evropskih skladov – Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) in Instrumenta za predpristopno pomoč (IPA).


LOGO CityWalk 3