sociolab krogi

 

Ob prvih snežinkah se izobražujemo in razjasnjujemo za nas nove pojme. Preizkušamo in mešamo sestavine za uspešno podporno okolje socialni ekonomiji. 
Kalibriramo lastna znanja!

 

sociolab

 

V novemberskem novičniku projekta SocioLab informiramo in osveščamo o socialni ekonomiji v Podravju in širše. Za vas (i)zbiramo zanimive in uporabne vsebine, ki so povezane tako s projektnimi aktivnostmi ter sektorjem socialne ekonomije. 
 

Dobrodošli v našo družbo in prijetno branje!

 

Izpostavljamo


Vabimo vas k poslušanju podkastov, kjer smo pripravili kratka predavanja in/ali razmišljanja zanimivih predavateljev in strokovnjakov s področja socialne ekonomije. Najdete jih na naši spletni podstrani.

O aktivnostih SocioLab-a

Projektne aktivnosti smo razdelili v tri sklope: aktiviranje in motiviranje, opolnomočenje in podpora. V okviru prvega se bodo izvajali obiski na terenu, srečanja z lokalnim prebivalstvom in številne delavnice analize družbenih problemov in povezovanja različnih akterjev. V sklopu opolnomočenja skupnosti na petih lokacijah v regiji vzpostavljamo stične točke, ki bodo začele delovati v mesecu decembru. Tam bo moč dobiti prve informacije o socialni ekonomiji, predvsem o socialnem podjetništvu in zadružništvu, o aktualnih razpisih in usposabljanjih ter možnostih vključitve v sistem podpore. Vključeni v program bodo imeli tudi možnost brezplačne uporabe sodelovnih (coworking) prostorov. Sistem podpore kot tretji ključni steber pa je namenjen pridobivanju novih znanj in izgrajevanju potrebnih kompetenc tako za posameznike kot za iniciative, kot za začetnike in že obstoječe socialne podjetnike in zadružnike.

Ena izmed obširnejših aktivnosti je tudi izvajanje sondaže terena z namenom ugotavljanja dejanskega stanja v subjektih socialne ekonomije (SE) v Podravju in hkrati ugotavljanju odnosa, sposobnosti in moči podpornega okolja. Smo v fazi zaključevanja prvega izmed sondažnih ciklov, več o ugotovitvah in o stanju na področju SE pa v naslednjem novičniku.

 

Več o projektu

 

Izobraževalni kotiček


Socialno podjetništvo -  ekonomija
 

"Beseda »socialno« v besednih zvezah »socialno podjetništvo« in »socialna ekonomija« ne pomeni istega. Kadar govorimo o »socialnem podjetništvu« (social entrepreneurship) beseda »socialno« pomeni, da podjetja skozi svoje delovanje ustvarjajo določeno družbeno dobro ali družbeno korist. Najsi bo to, da razvijajo in prodajajo takšne produkte (proizvode ali storitve), ki odgovarjajo na določene družbene probleme in so zato družbeno koristni, ali pa da zaposlujejo osebe, ki sicer zaradi kakšnih svojih posebnosti težje dostopajo do zaposlitve, ali oboje. Ter da so ta podjetja, če so res socialna podjetja, tudi demokratično upravljana. Kadar pa govorimo o »socialni ekonomiji« (social economy), pa govorimo o nečem drugem tako glede obsega kot tudi v vsebinskem smislu. Z vidika obsega gre za to razliko, da je »socialna ekonomija« širši pojem (nadpomenka), kamor sodijo tudi »socialna podjetja«, vendar pa poleg socialnih podjetij sem sodijo še drugi subjekti (zadruge, invalidska podjetja in zaposlitveni centri, nevladne organizacije, vzajemne družbe). Še bolj pomembno pa je to, da beseda »socialno« v pojmu »socialna ekonomija« pomeni drugačno »družbeno organiziranost«, pomeni prizadevanje skupnosti, da na drugačen način odgovori na potrebe po zagotavljanju temeljnih dobrin za življenje ljudi in delovanje skupnosti, da torej razvije »drugačno ekonomijo«. (Karolina Babič, Združenje CAAP, so.p.)

Še kakšen odstavek ali dva o razumevanju pojma socialne ekonomije preberite tukaj.

 

Projekt sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020. Nosilec projekta je Fundacija Prizma, ki projekt izvaja s še 10 partnerji iz Podravja.

 

Za vas smo dosegljivi na:
/ Tkalski prehod 4, 2000 Maribor 

 

sociolab prizmapng

 

sociolab ricpng