Čezmejni projekt PORETEKS

SPOROČILO ZA JAVNOST

V četrtek, 9. aprila 2015, je v Dominikanskem samostanu na Ptuju potekala modna revija, na kateri je bil predstavljen modni pristop obnove in ponovne uporabe rabljenega tekstila. Modna revija je potekala v okviru čezmejnega projekta Poreteks in je bila namenjena osveščanju javnosti ter promociji ponovne uporabe.


Obiskovalcem je bilo predstavljenih 40 izbranih kreacij oblačil inovativne obnove rabljenega tekstila, ki so bili ustvarjeni na ptujskih modnih delavnicah v sodelovanju JS Ptuj, ZRS Bistre Ptuj, ORZ in Zavoda za zaposlovanje Ptuj. Modne delavnice so se izvajale dva meseca pod strokovnim mentorstvom Sanje Veličković, Sabine Hameršak Zorec, Stanke Vauda Benčevič, Rike Zadravec in Titera d.o.o. Udeleženke delavnic so kot iskalke zaposlitve sprejele izziv, se preizkusile v obnovi in oblikovanju modnih in unikatnih oblačil iz že zavrženih tekstilnih kosov.

Modne revije se je udeležilo okrog 350 obiskovalcev. Velik odziv širše javnosti je »signal«, da ponovna uporaba lahko pomembno prispeva k trajnostnemu načinu potrošnje in zelenemu načinu življenja, kateremu v bodoče velja nameniti večjo pozornost.

Ponovna raba in recikliranje spodbujata zavedanje, da je varovanje življenjskega okolja in naravnih virov neogibna obveza družbe, kako pomemben je trajnostni življenjski slog, zato bodimo okoljsko odgovorni do svojega planeta s sporočilom: ZEMLJA, IMAMO TE RADI!

Fotografije: Jure Vilčnik

VEČ O PROJEKTU PORETEKS

Glavni cilji projekta so dvigniti in izboljšati okoljsko ozaveščenost med prebivalci ter istočasno ponuditi okolju prijazne rešitve, s katerimi ublažimo okoljska tveganja. Projekt vzpostavlja sodobni sistem informiranja za pravilno ravnanje z odpadki preko mobilne aplikacije in sistem zbiranja rabljenega tekstila na 20 lokacijah projektnega območja. Spodbuja ponovno uporabo rabljenega tekstila v okviru modnih delavnic in recikliranje odpadnega dela tekstila za namen izolacije.

Ker so odpadki pomemben vir surovin in »ne samo nekaj«, kar je potrebno odložiti, sta ponovna uporaba in recikliranje koristni za družbo, saj poleg zmanjšanja količine odpadkov vplivata tudi na razmišljanje prebivalcev kot potrošnikov in spodbujata zavedanje, da so naravni viri (voda, energija in drugi naravni viri) za globalno proizvodnjo novega tekstila omejeni.

Projekt PORETEKS izvaja 7 partnerjev iz Slovenije in Hrvaške: ZRS Bistra Ptuj (vodilni partner), Javne službe Ptuj d.o.o., Okoljsko raziskovalni zavod, Javna razvojna agencija občine Ormož, Mestno komunalno podjetje Čakom, Razvojna agencija mesta Čakovec – Čakra in Varaždinsko združenje za promocijo kulture in mode Evolution iz Varaždina.

Projekt se izvaja v okviru Evropskega teritorialnega sodelovanja Slovenija – Hrvaška 2007 – 2013 in je sofinanciran s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj ter Službe vlade republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko. Skupen proračun projekta za celotno partnerstvo in izvedbo vseh zgoraj naštetih aktivnosti znaša 398.697,42€. Projekt traja 17 mesecev in se zaključi sredi junija 2015.

ZRS Bistra Ptuj, Vodja projekta PORETEKS, dr. Klavdija Rižnar

poreteks logos 1024x84