Cilj projekta Poreteks je izboljšati in dvigniti okoljsko ozaveščenost med onesnaževalci in prebivalci na čezmejnem območju, jih seznaniti o inovativnih, okolje-varstvenih produktih projekta PORETEKS, s katerimi bodo ublažena okoljska tveganja.

S tem bo dosežen okoljski doprinos k manjši porabi elektrike, vode in drugih naravnih virov za globalno produkcijo tekstila. Hkrati se bodo povečale družbeno-koristne storitve (socialno podjetništvo kot priložnost za ranljive skupine) in pomembno se bo prispevalo k uporabi odpadkov kot virov v snovni izrabi.

V okviru projekta so bili na različnih lokacijah na Ptuju postavljeni zabojniki za rabljen tekstil, in sicer:

Cero Gajke, Dornavska cesta 26,2250 Ptuj
* Qcenter, Puhova ulica 21, 2250 Ptuj
* Parkirišče ob Dravi, Dravska ulica 11, 2250 Ptuj
* Parkirišče OŠ Ljudski vrt Ptuj, Župančičeva 10, 2250 Ptuj
* Šolski center Ptuj, parkirišče, Vičava 1, 2250 Ptuj
* Srednješolski center Ptuj, parkirišče, Volkmerjeva cesta 19, 2250 Ptuj
* Parkirišče pod gradom, Raičeva ulica, 2250 Ptuj
* Zdravstveni dom Ptuj, ekološki otok, Potrčeva cesta 19/a, 2250 Ptuj
* Komunalno podjetje Ormož, zbirni center, Dobrava 1, 2270 Ormož
* CPU Rogaška Slatina, Tuncovec, 3250 Rogaška Slatina

Zabojniki se bodo praznili 2 x mesečno oz. v časovnem razmiku 14. dni.

Organizator omenjene akcije so Javne službe Ptuj (partner v projektu Poreteks).

Zabojnik pri Šolskem centru Ptuj (parkirišče, Vičava 1, 2250 Ptuj 

 

Več o projektu PORETEKS