Inovativna obnova rabljenega tekstila in podjetniške priložnosti na področju ponovne uporabe

V torek, 7. aprila 2015, je v Fürstovi hiši na Ptuju potekala novinarska konferenca na temo inovativne obnove rabljenega tekstila in podjetniških priložnosti na področju ponovne uporabe. V omizju novinarske konference so sodelovali: dr. Klavdija Rižnar (ZRS Bistra Ptuj), Sanja Veličkovič in Stanka Vauda Benčevič (modni oblikovalki), mag. Tomaž Žirovnik (Zavod RS za zaposlovanje, OE Ptuj), dr. Daniela Zavec Pavlinič (Titera d.o.o.), Maja Glaser Bedenik (JS Ptuj).

O ponovni uporabi in reciklaži tekstilnih odpadkov je manj zglednih praks, kot bi jih lahko bilo, saj v Sloveniji odvržemo do 15 kg tekstilnih odpadkov letno na prebivalca. Projekt PORETEKS ponuja na tem področju več praktičnih rešitev, da se odpadni tekstil sistemsko zbira in v čim večji meri ponovno uporabi in reciklira.

Zbrani tekstilni material, primeren za ponovno uporabo, se je v ciklusu modnih delavnic (Ptuj, Čakovec, Varaždin) preoblikoval v nova oblačila, kreirali so se modni dodatki. Z oblikovalsko stroko se je razvil program usposabljanja inovativne obnove rabljenih tekstilnih izdelkov za udeležence delavnic (brezposelni, mladi in težje zaposljivi) z namenom pridobitve veščin, znanja in izkušenj na področju ponovne uporabe. S tem jim bo dana možnost kasnejše samozaposlitve na tem področju. Program usposabljanja je trajal 144 ur. Na Ptuju je modne delavnice obiskovalo 13 iskalk zaposlitve, ki so se redno srečevale s strokovnimi mentoricami dva meseca. Evidence JS Ptuj d.o.o. kažejo, da je od trenutno zbrane količine rabljenega tekstila okrog 55% primernega za ponovno uporabo z manjšimi popravki. Tisti del tekstila, ki zaradi delnih poškodb ali madežev ni več primeren za izdelavo oblek, pa se jim podaljša življenjska doba z recikliranjem oz. izdelavo toplotne izolacije.

Nastali re-dizajn tekstilnih izdelkov se bo predstavil širši javnosti v okviru treh modnih revij: Ptuj, Čakovec in čezmejna v Varaždinu. Prva modna revija »Zemlja, imamo te radi!« bo potekala 9. aprila v Dominikanskem samostanu na Ptuju. Predstavljena bodo oblačila in modni dodatki, ki so jih iz rabljenega tekstila ustvarile udeleženke modnih delavnic na Ptuju.

Potencialni trg tekstilnih odpadkov v Sloveniji je okrog 30.000 ton letno in odloži se jih preveč (60-70%). Modni trendi se hitro spreminjajo, hkrati pa države v razvoju izdelujejo precej cenejše tekstilne izdelke, ki prihajajo v naše trgovine. Zato lahko v prihodnje pričakujemo še naraščanja količin rabljenega in odpadnega tekstila. Ponovna uporaba in recikliranje sta koristni za družbo in če odpadke dojemamo kot vir surovin, bomo pozitivno učinkovali na več področij: večja okoljsko-družbena odgovornost, bolj trajnosten življenjski slog in nova zelena delovna mesta na lokalnem nivoju.

poreteksOd leve proti desni: Maja Glaser Bedenik (JS Ptuj d.o.o.), Stanka Vauda Benčevič (modna oblikovalka), dr. Klavdija Rižnar (ZRS Bistra Ptuj), Sanja Veličkovič (modna oblikovalka), dr. Daniela Zavec Pavlinič (Titera d.o.o.)

 

VEČ O PROJEKTU PORETEKS

Glavni cilji projekta so dvigniti in izboljšati okoljsko ozaveščenost med prebivalci ter istočasno ponuditi okolju prijazne rešitve, s katerimi ublažimo okoljska tveganja. Projekt vzpostavlja sodobni sistem informiranja za pravilno ravnanje z odpadki preko mobilne aplikacije in sistem zbiranja rabljenega tekstila na 20 lokacijah projektnega območja. Spodbuja ponovno uporabo rabljenega tekstila v modnih delavnicah in njegovo recikliranje.

 

Zbiranje odpadnega tekstila v Ptuju, Ormožu, Rogaški Slatini, Čakovcu in Varaždinu

Po ocenah nastane v Sloveniji letno okrog 30.000 ton tekstilnih odpadkov, od tega se jih odloži med 60 do 70%. Zbiranje tekstilnih odpadkov še ni razširjeno, čeprav si v nekaterih komunalnih službah in občinah prizadevajo. Projekt PORETEKS je vzpostavil sistem zbiranja tovrstnih odpadkov v sodelovanju z lokalnimi skupnostmi in postavili so se PORETEKS zabojniki na 20 lokacijah. Zbiranje in sortiranje tekstilnih odpadkov na čezmejnem območju izvajata JS Ptuj in Čakom. S postavitvijo zabojnikov smo ustvarili pogoje, s katerimi se bo zbralo 35 ton odpadnega tekstila za ponovno uporabo ali recikliranje in prispevalo k zmanjšanju količin komunalnih odpadkov.

 

Recikliranje odpadnega tekstila za izdelavo izolacije

Tisti del odpadnega tekstila, ki se ga ne da ponovno uporabiti, recikliramo z namenom izdelave izolacijskih plošč. To je izolacija iz kosmičev tekstilnih izdelkov, katerim so dodane snovi za zaviranje gorljivosti, povečanje obstojnosti in zaščito pred insekti in zajedalci. Testiranje izolacije se že izvaja na upravni stavbi projektnega partnerja Čakom. Preliminarni rezultati toplotno izolativnih lastnosti bodo pomembno vplivali na razvoj tovrstnih zelenih tehnologij na čezmejnem območju.

 

Mobilna aplikacija za pravilno ravnanje z odpadki

Projekt vzpostavlja sodobni sistem dvojezičnega informiranja s pomočjo mobilne aplikacije za pravilno ravnanje z odpadki na projektnem območju (Savinjska in Podravska regija, Medžimurska in Varaždinska regija). Z različnimi pristopi osveščanja in informiranja o pomembnosti nastajanja manj odpadkov na izvoru (npr. pri gospodinjstvih) lahko pomembno vplivamo na družbeno-okoljsko odgovornost.

 

Ker so odpadki pomemben vir surovin in »ne samo nekaj«, kar je potrebno odložiti, sta ponovna uporaba in recikliranje koristni za družbo, saj poleg zmanjšanja količine odpadkov vplivata tudi na razmišljanje prebivalcev kot potrošnikov in spodbujata zavedanje, da so naravni viri (voda, energija in drugi naravni viri) za globalno proizvodnjo novega tekstila omejeni.

 

Projekt PORETEKS izvaja 7 partnerjev iz Slovenije in Hrvaške: ZRS Bistra Ptuj (vodilni partner), Javne službe Ptuj d.o.o., Okoljsko raziskovalni zavod, Javna razvojna agencija občine Ormož, Mestno komunalno podjetje Čakom, Razvojna agencija mesta Čakovec – Čakra in Varaždinsko združenje za promocijo kulture in mode Evolution iz Varaždina.

 

Projekt se izvaja v okviru Evropskega teritorialnega sodelovanja Slovenija – Hrvaška 2007 – 2013 in je sofinanciran s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj ter Službe vlade republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko. Skupen proračun projekta za celotno partnerstvo in izvedbo vseh zgoraj naštetih aktivnosti znaša 398.697,42€. Projekt traja 17 mesecev in se zaključi sredi junija 2015.

poreteks logos 1024x84 1