»Stvari, ki jih ne potrebujemo, lahko zavržemo, lahko pa jim tudi vnesemo novo življenje in s tem uporabo« (Secu M. Conde, TV Slovenija)

V ponedeljek, 31. avgusta, se je na Ptuju snemal prispevek o ponovni uporabi in recikliranju odpadnega tekstila. ZRS Bistra Ptuj in projektne partnerje je obiskala snemalna ekipa TV Slovenija pod vodenjem novinarja Secu M. Conde z namenom predstavitve projekta Poreteks, njegovih izvedenih aktivnosti in doseženih rezultatov. Poreteks je bil izbran v seriji zanimivih čezmejnih evropskih projektov s strani TV Slovenija za oddajo »Sosed sosedu«, ki bo sredi septembra 2015 na sporedu na III. Programu TV Slovenija.

V okviru celodnevnega snemanja je ekipa TV Slovenija obiskala več lokacij izvajanja projekta, partnerje in druge pomembne ciljne skupine projekta, ki so bile vključene v razvoj več praktičnih rešitev na področju ponovne uporabe in recikliranja odpadnega tekstila za varovanje okolja na čezmejnem območju Slovenija – Hrvaška.

Vsebina snemanja je obsegala več faz projekta na 4 lokacijah:

 • potek zbiranja odpadnega tekstila na projektnem območju (Ptuj-Ormož-Čakovec-Varaždin),
 • sortiranje zbranega tekstila in predpriprava za ponovno uporabo, preostanek za recikliranje v namen izdelave toplotne izolacije,
 • potek delovnega procesa obnove rabljenega tekstila, v katere so vključene brezposelne in težje zaposljive osebe ter mladi pod strokovnim mentorstvom,
 • predstavitev nastalih eko-kreacij,
 • predstavitev mobilne aplikacije o pravilnem ločevanju in ravnanju z odpadki kot viri surovin,
 • trajnost projekta Poreteks po njegovem zaključku.

K samemu snemanju prispevka je bilo vključenih več sogovornikov iz Slovenije in Hrvaške, ki so bili aktivni v posameznih sklopih projekta:

PTUJ (lokacija Center mesta)

 • dr. Klavdija Rižnar, vodja projekta, ZRS Bistra Ptuj
 • Stanka Vauda Benčevič, kostumografka in mentorica modnih delavnic na Ptuju
 • mag. Tomaž Žirovnik, direktor Zavoda RS za zaposlovanje – OE Ptuj

PTUJ (lokacija Centra ponovne rabe Ptuj– CERO GAJKE)

 • Gregor Uhan, Javne službe Ptuj d.o.o. (partner projekta)
 • Anja Gašparič in Suzana Zemljič, udeleženki ptujskih modnih delavnic

ORMOŽ (lokacija JARA)

 • Zlatko Zadravec, direktor Javne razvojne agencije občine Ormož (JARA) (partner projekta)
 • dr. Marinka Vovk, Okoljsko raziskovalni zavod (ORZ) (partner projekta)
 • Vida Lah, šivilja

ČAKOVEC (lokacija Čakom)

 • Saša Avirović, Gradsko komunalno poduzeće ČAKOM (partner projekta)
 • Tea Vukelić, oblikovalka in mentorica modnih delavnic v Čakovcu
 • Lidija Car, udeleženka modne delavnice v Čakovcu

VARAŽDIN (lokacija Tekstilno-tehnološke fakultete Varaždin)

 • dr.Sc. Željko Knezić, Tekstilno-tehnološki fakultet Varaždin – Sveučilište u Zagrebu, vodja oblikovalcev modnih delavnic v Varaždinu

 

poreteks logos 1

Pripravila: dr. Klavdija Rižnar