Vse, ki razmišljate o zagonu socialno podjetniškega podjema ali zadruge ali ste zaposleni v socialnem podjetju ali zadruga vabimo, da se vključite v Program usposabljanja za socialna podjetja in zadruge, ki ga izvajamo v okviru programa celovite podpore socialnim podjetjem ter zadrugam pri zagonu in rasti in poteka v okviru projekta »Aktivno in povezano za nova delovna mesta in vključujočo družbo – SocioLab«, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Program usposabljanja se bo izvajal v Mariboru in na Ptuju v naslednjih terminih:
Maribor: od 5. marca do 28. maja 2019
Ptuj: od 14. marca do 6. junija 2019

blow bubbles 668950 1920 

Program usposabljanja bo potekal v obliki 12. tedenskih srečanj. Udeleženci se lahko, glede na lastne potrebe odločijo, katere module bodo obiskovali. Udeležba je obvezna v Modulu 1: »Osnove socialne ekonomije, socialnega podjetništva in zadružništva« ter Modulu 8: »Merjenje družbenih učinkov«. Udeleženci programa usposabljanja bodo dobili tudi dostop do spletne učilnice, kjer jim bodo na voljo gradiva v elektronski obliki.

Pogoj za vključitev v program usposabljanja sta sklenjena »Dogovor o vključitvi v aktivnosti projekta« ter »Načrt razvojnih aktivnosti«, ki sta na voljo na stičnih točkah projekta, ki se nahajajo v Mariboru, Lenartu, Slovenski Bistrici, Cirkulanah ter na Ptuju.

book 1659717 1920 

Prijavnica:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScqshYRk6-OXCGK251eRIwPgUPJSV-lc69i4bIwtBCMa9aSOA/viewform


Več informacij o usposabljanju:

Stična točka
Nosilec in naslov
Kontakt
Cirkulane
PRJ Halo
Cirkulane 56
Cirkulane
02 795 32 00
Lenart
Razvojna agencija Slovenske gorice
Trg osvoboditve 9 in Nikova 9
Lenart
041 346 593
Maribor
Tkalka z.b.o.
Tkalski prehod 4
Maribor
Slovenska Bistrica
RIC Slovenska Bistrica
Trg svobode 5,
Slovenska Bistrica
02/620 22 73
Ptuj
ZRS BISTRA Ptuj
Slovenski trg 6
2250 Ptuj
02 7480 259; 02 7480 262

 

pdfVsebina modulov373.88 KB

pdfTermini193.88 KB

 

3 obvezni logotipi