2sokrog 1  interreg SI HR 1

Socialna aktivacija za zagotavljanje zdravega, varnega in dostopnejšega čezmejnega območja

Za izboljšanje in nadgradnjo javnih storitev z modelom socialne aktivacije pa je ključno zagotoviti dvig institucionalnih zmogljivosti javnih institucij (Centri za socialno delo, Uradi za delo), razvoj kompetenc in ustrezna usposobljenost uslužbencev javnih storitev, s pomočjo katerih se bodo ranljive ciljne skupine ob koncu socialne aktivacije usposobile za uspešnejše vključevanje na trg dela (v okviru socialnih podjetij, gospodarskih javnih služb lokalnih skupnosti).

Vljudno vabljeni na 2. strokovno srečanje

(»Peer Review«)

»Vloga socialne aktivacije na čezmejnem območju Slovenija - Hrvaška
za krepitev partnerstev in izboljšanje institucionalnih zmogljivosti«

torek, 12. februar 2019
Čakovec (Hrvaška)

(Bana Josipa Jelačića 22B)

pdfPROGRAM - SI242.79 KB

PRIJAVA


Z namenom osveščanja, izobraževanja, spodbujanja in razprave o vlogi socialne aktivacije bodo predstavljene najnovejše ugotovitve, trendi, smernice in primeri dobrih praks v okviru panelne razprave, ki bodo podlaga za razvoj krepitve medsektorskih partnerstev in izboljšanja institucionalnih zmogljivosti na področju socialne aktivacije.
Dogodek je namenjen Centrom za socialno delo, Uradom za delo, resornim ministrstvom (MDDSZ, MGRT iz Slovenije in MDOMSP iz Hrvaške), tematskim ekspertom, socialnim podjetjem, institucijam neformalnega izobraževanja in lokalnim skupnostim.

Udeležba je brezplačna. Dogodek je organiziran v okviru projekta 2SoKroG.
Več o projektu: 2sokrog.bistra.si

Prosimo za registracijo do 6. 2. 2019 preko elektronske povezave: PRIJAVA

 


S spoštovanjem,

dr. Klavdija Rižnar

vodja projekta 2SoKroG
ZRS BISTRA PTUJ 
  Organizatorja »Peer Review«:

Ivana Knez, JU REDEA, Čakovec, partner projekta
dr. Marinka Vovk, CPU SO.P., partner projekta

 

Fotogalerija:

 

2sokrog logoti

Projekt 2SoKroG je v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška sofinanciran iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Projekt 2SoKroG je u okviru Programa suradnje Interreg V-A Slovenija-Hrvatska sufinanciran sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj.


sluzba vlade za razvoj in kohezijsko politiko