beaded 2137080 1920

Center za kreativnost nas je opozoril na razpis Ministrstva za kulturo »Spodbujanje kreativnih kulturnih industrij - Center za kreativnost 2019«, ki je bil objavljen dne 1.3.2019 in se nanaša na nepovratna sredstva za inovativne poslovne projekte s področij kulturno kreativnih industrij. Predmet razpisa so nepovratne spodbude za razvoj inovativnih projektov in podjetij s področja kulturnega in kreativnega sektorja (KKS), razvoj novih izdelkov, storitev in procesov pri prijaviteljih (podjetjih in drugih organizacijah) ter vzpodbujanje močnejšega sodelovanja med KKS in gospodarstvom.

V okviru javnega razpisa se dodeljujejo sredstva za izvedbo projektov v letih 2019 do 2020. Okvirna višina razpoložljivih sredstev za izvedbo javnega razpisa je 880.000,00 EUR (skupaj za Vzhodno kohezijsko regijo 576.048,00 EUR in skupaj za Zahodno kohezijsko regijo 303.952,00 EUR), ki bodo razdeljena po sklopih: 

  • A1: Seme: Preveritev koncepta – za raziskovanje, inoviranje in demonstracijo uporabe projektov v realnem okolju s ciljem pridobitve možnosti in referenc za komercializacijo, v višini do 15.000 EUR na projekt. 
  • A2: Zagon: Kreativni Start Up – za zagotavljanje podpore podjetjem s področja KKS v fazi rasti, izboljšave poslovnih procesov ter za spodbujanje k ambicioznim inovativnim razvojnim projektom in širjenju na mednarodne trge, v višini do 40.000 EUR na projekt.
  • A3: Kreativni povezovalnik – za spodbujanje strateškega sodelovanja MSP s področja KKS sektorja z ostalimi gospodarskimi področji, v višini do 30.000 EUR na projekt.

Rok za oddajo vlog za dodelitev sredstev je 15. 04. 2019. Celotno besedilo razpisa je na voljo na povezavah:

https://www.czk.si/razpis/2019-04-15/Javni_razpis_Ministrstva_za_kulturo_za_izbor_operacij_Spodbujanje_kreativnih_kulturnih_industrij__Center_za_kreativnost_2019

http://www.mk.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1911

Za dodatne informacije v zvezi z razpisi so vam na voljo, radi pa bi vas opozorili in povabili tudi na dogodke, ki jih pripravljajo za namen pomoči,  obveščanja in informiranja o prijavah na  objavljene razpise Ministrstva za kulturo:

image004 2

LJUBLJANA

Četrtek, 14.3.2019; od 10.00 do 18.00 

Predstavitvena konferenca CzK
Muzej za arhitekturo in oblikovanje, Pot na Fužine 2, Ljubljana

  • 09:30 Registracija in kava
  • 10.00 Predstavitev razpisa in podpornega sistema
  • 12.30 Predavanja in primeri različnih praks

Izobraževalne delavnice za prijavitelje in svetovanje 1:1  

  • 14.15 Izobraževalne delavnice za prijavitelje 1. del 
  • 17.15 Svetovanje 1:1

Petek, 22.3.2019; od 10.00 do 14.00        
Izobraževalne delavnice za prijavitelje in svetovanje 1:1  : 2. del

Edvard, Igriška 5, Ljubljana

Petek, 29.3.2019; od 10.00 do 14.00        
Izobraževalne delavnice za prijavitelje in svetovanje 1:1  : 3. del

Muzej za arhitekturo in oblikovanje, Pot na Fužine 2, Ljubljana

PREDSTAVITVE PO SLOVENIJI

Ponedeljek, 18.3.2019; od 10.00 do 14.00              
Izobraževalne delavnice za prijavitelje in svetovanje 1:1 – Maribor         

Projektna pisarna CzK Maribor, Partizanska 11, Maribor

Torek, 19.3.2019; od 10.00 do 14.00       
Izobraževalne delavnice za prijavitelje in svetovanje 1:1  – Novo Mesto

Lokal Patriot, Galerija Simulaker, Vrhovčeva 1a, Novo Mesto

Sreda, 20.3.2019; od 10.00 do 14.00      
Izobraževalne delavnice za prijavitelje in svetovanje 1:1   – Koper

Univerzitetni inkubator Primorske, Čevljarska ulica 27, Koper

Prijavite se  na izobraževalne dogodke in delavnice za pomoč pri prijavah na razpis:

 

https://www.czk.si/novica/2019-03-02/Izobrazevanja_in_svetovanja_za_javni_razpis_Ministrstva_za_kulturo_za_izbor_operacij_Spodbujanje_kreativnih_kulturnih_industrij__Center_za_kreativnost_2019

 

image007