IMG 20190314 134518

SPOT točka  je naslednica VEM točke, kjer uporabniki (potencialni podjetniki in podjetja) pridobijo vse informacije oziroma opravijo vse postopke na enem mestu. V okviru delovanja SPOT točke podjetnikom nudimo informacije:

  • o podjetniških vsebinah v regiji;
  • osnovno svetovanje za potencialne podjetnike in MSP;
  • povezovanje regionalnega podpornega okolja;
  • usposabljanja in delavnice za potencialne podjetnike in MSP;
  • izmenjava dobrih praks in odpiranje poslovnih priložnosti za potencialne podjetnike in MSP;
  • sooblikovanje podpornega okolja za poslovne subjekte (vzpostavitev razstavnega prostora regijskega gospodarstva z namenom predstavitve produktov regijskih podjetij na enem mestu).

Ključno orodje za delo vsake SPOT točke je portal e-SPOT, ki nudi informacije o pogojih poslovanja v Sloveniji in elektronsko podprte postopke, ki so povezani z ustanovitvijo podjetja in z začetkom poslovanja.

Iz statističnega poročila za leto 2018 je razvidno, da je SPOT točka pri ZRS BISTRA Ptuj na 12. mestu po številu postopkov, saj je bilo oddanih 1.735 vlog in se s tem uvršča med najbolj obiskane SPOT točke izven Ljubljane, v mreži SPIRIT-a.

Na SPOT točki podjetja in podjetniki urejajo pooblaščanja za delo z e-SPOT portalom, kar je danes nujno, če želijo kadrovske službe v podjetju ali podjetniki ali v njihovem imenu računovodski servisi sami urejati socialna zavarovanja in ostale vloge. Tudi glede teh postopkov je SPOT točka na ZRS BISTRA Ptuj med najbolj aktivnimi v Sloveniji, saj je s 835 postopki pooblaščanja v letu 2018 zasedla 10. mesto med vsemi točkami, vključno z različnimi izpostavami AJPES-a in 1. mesto med točkami v mreži SPIRIT Slovenije.

 

spot

 

SPOT svetovanje Podravje je sofinancirano s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija