Vabimo vas na Predstavitev Kataloga urbane opreme za staro mestno jedro Ptuja in Strategije hodljivosti za mesto Ptuj v okviru projekta City Walk, ki bo v sredo, 17. 4. 2019, ob 15. uri, v poročni dvorani Mestne hiše (Mestni trg 1) 

Katalog urbane opreme naslovnicaLjudje potrebujejo kakovostno urejene ulice, trge, parke, obvodne ureditve in igrišča, da se lahko na teh površinah zadržujejo, družijo, igrajo, gibljejo in rekreirajo. Kakovost življenja v mestu je odvisna od priložnosti, ki jih ustrezno opremljene površine zagotavljajo. Urbana oprema igra ključno vlogo v izboljšanju stanja odprtega prostora mesta, da je doživljanje mesta bolj prijetno, pa tudi bivanje v njem bolj udobno in varno.

 

Strategija hodljivosti za mesto Ptuj 1 1Strategija hodljivosti za mesto Ptuj (zasnova vodenja pešcev v območju starega mestnega jedra) se ukvarja z analizo in predlogi za izboljšanje kvalitete javnih površin, ki med drugim spodbujajo pešačenje. V območje obravnave je vključeno širše mestno središče in njegove povezave s šolami ter s turističnim in trgovskim območjem. Na podlagi analize prostora je bilo izbranih več pomembnih povezovalnih poti za pešce na katerih bodo predlagani ukrepi za izboljšanje peščeve izkušnje.

 

Pešačenje je osnovni človeški način premagovanja razdalje. Pešačenje je zastonj (ni potrebe po nabavi in vzdrževanju vozila). Pešec s hojo manj, kot kolesar ali voznik avtomobila ogroža druge udeležence v prometu ter s hojo ne povzroča emisij in drugih negativnih vplivov na okolje. Pešačenje je manj stresno od uporabe drugih načinov potovanja, pomaga pri vzdrževanju in krepitvi telesnega in duševnega zdravja. Pešačenje se od ostalih glavnih načinov premikanja (vožnja s kolesom, javnim potniškim prometom in avtomobilom) razlikuje po prilagodljivosti in hitrosti.

ZRS Bistra Ptuj je vodilni partner projekta CityWalk ter hkrati izvaja aktivnosti na lokalni ravni za območje Mestne občine Ptuj.

Glavni namen projekta je izboljšanje pogojev za pešačenje, pričakovani rezultati pa izboljšana mobilnost ob zmanjšanih emisijah, vključno s hrupom, in prometnih zastojih, povečani varnosti in zagotavljanju zdravja prebivalcev.

pdfVabilo 201.99 KB

 

 

danube