delovna doba

Podatek o delovni dobi izda Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (ZPIZ). Te podatke ZPIZu posreduje Finančna uprava RS.

Pogostokrat ta podatek potrebujete zaradi izračuna dodatka na minulo delo ali zaradi izračuna dodatnih dni dopusta. Iz tega razloga delodajalci od novozaposlenega zahtevajo potrdilo o delovni dobi.


Izpisek pridobite na katerikoli enota ZPIZa. Lahko ga prevzamete:

  • osebno (v tem primeru boste izpis dobili takoj oziroma lahko izpis za vas pridobi oseba s pisnim pooblastilom),
  • vlogo vložite preko sistema Moj eZPIZ (za oddajo potrebujete kvalificirano digitalno potrdilo). Nato boste po pošti prejeli izpisek.
  • pošljete preko elektronske pošte z obrazcem Vloga za izpis obdobij zavarovanja v RS. Nato boste po pošti prejeli izpisek.

Iz izpiska je tako možno razbrati, koliko ima delavec dejansko delovne dobe, na podlagi pokojninske dobe. Namreč podatek o pokojninski dobi ni nujno enak podatku o delovni dobi. V kolikor niste v delovnem razmerju, vam delovna doba ne teče, lahko pa vam teče pokojninska, torej tudi v primeru, ko ste brezposelni.


Izpis obdobij zavarovanj oziroma izpis delovne dobe lahko zaprosijo tudi dijaki in študenti na podlagi opravljanja začasnega oziroma občasnega dela. Saj zanje že od 1. februarja 2015 velja, da se tudi za njih plačujejo prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje in se jim prizna pokojninska doba.

Za razjasnitev kaj je delovna doba in kaj je pokojninska doba pa si preberite v nadaljevanju članka:

Delovna doba predstavlja obdobje, ko delavec dejansko opravlja delo, torej ko je v dejanskem delovnem razmerju na podlagi podpisane pogodbe o zaposlitvi. Delovna doba se podjetniku prizna na podlagi plačanih prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

Pokojninska doba je doba, ki predstavlja dobo za upokojitev.


Primer:
Ana na podlagi zakona o starševskem varstvu, dela s skrajšanim delovnim časom od polnega.

Vprašanje:
Ali se le ta šteje kot polna delovna doba, ali kot doba sorazmerna delovnemu času?

Odgovor:
Za čas pravice do krajšega delovnega časa so plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. To ni delovna doba, ampak pokojninska doba. Za delovno dobo se štejejo le ure dejanskega opravljanja dela v službi. Torej za 4 ure zaposlitve vam teče delovna doba, za ostalih 4 ure pa pokojninska doba.

 

Povzeto po: data.si

spot