2sokrog 1interreg SI HR 1

OH1E090 1

Projekt 2SoKroG prioritetno obravnava področje socialno varstvenih in zaposlitvenih storitev s ciljem krepitve partnerstva javnih institucij (CSD, uradi za delo) in deležnikov na področju socialne aktivacije. Cilj socialne aktivacije je pomagati dolgotrajno brezposelnim in dolgotrajnim prejemnikom DSP, da se (ponovno) aktivno vključijo v družbo, če je le mogoče tudi v zaposlitev, tako postanejo bolj motivirani za življenjske spremembe in izboljšajo psihosocialno zdravje.

Vabilo na
Seminar SOCIALNE AKTIVACIJE

»Razvoj veščin in kompetenc javnih organov za uporabo modela socialne aktivacije pri izvajanju javnih storitev v podporo zagotavljanja zdravega, kakovostnega in dostopnejšega čezmejnega območja«

13. junij 2019
Center za socialno delo Celje

(Opekarniška cesta 15b, 5. nadstropje, sejna soba, Celje)
pdfProgram seminarja SI | pdfProgram seminarja HR


Na seminarju bomo predstavili primer socialnih inovacij in celovit pristop do uporabnikov javnih storitev socialne aktivacije ter celovit pristop obravnave ranljivih ciljnih skupin za njihovo opolnomočenje preko integracije socialnih programov, zaposlitvenih programov in trga dela.

Dogodek je namenjen javnim uslužbencem iz centrov za socialno delo, uradom za delo, resornim ministrstvom, tematskim ekspertom in institucijam neformalnega izobraževanja.


Udeležba je brezplačna.
Prosimo za registracijo do 10. 6. 2019 preko elektronske pošte:
Deja Golčman, RASR, 03 894 090,

 
VLJUDNO VABLJENI!

 Spletna stran projekta: 2sokrog.bistra.si
Facebook profil: https://www.facebook.com/2SoKroG/Fotogalerija celotnega seminarja v Celju:Partnerstvo projekta 2SoKroG:

2sokrog logoti