GLASUJTE za najboljši projekt City Walk iz Danube Transnational Programme

CityWalk smile1

Med 119 prijavitelji je bil projekt DTP (Danube Transnational Programme) CityWalk project (katerega je uspešno vodila ZRS Bistra Ptuj) izbran za finalista #RegioStarsAwards 2019, za kategorijo: gradnja podnebju prijaznih mest.

Zdaj lahko glasujemo za to na REGIOSTARS 2019 Public Choice Award:
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/regio-stars-awards/2019/finalist?r=citywalk&fbclid=IwAR1y6DDgDZMohW-ofnnQoHTv--plfMVK-z2Rar3ToLMH2vjX17ebOpssyKw

Povabite h glasovanju svoje prijatelje, znance, sorodnike sodelavce, v glavnem vse, ki lahko prispevajo svoje glasove k boljšemu končnemu rezultatu.

Vsak dan lahko glasujete večkrat, samo osvežite stran.citywalk

Pokažimo, da je City Walk najboljši projekt vseh transnacionalnih programov v obdobju 2014-2020.

CityWalk Regio Stars Wawrds 2019