zrak bistra 143

ZRS Bistra Ptuj pod okriljem programa čezmejnega sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska skupaj s partnerji izvaja projekt HOUSES, kjer želimo vzpostaviti nov turistični produkt »POTI PODEŽELSKIH HIŠ«.

Namen projekta je, da s pomočjo turističnega produkta okrepimo skupnost podeželskih hiš s hoteli, pri čemer se bodo oblikovale čezmejne dodatne storitve, na področju vinskega, kulinaričnega in zdravstvenega turizma.

V sklopu projekta razpisujemo javna natečaja za hotele in za podeželske hiše za vzpostavitev turističnega produkta »Poti podeželskih hiš«.

 pdfjavni natečaj - podeželske hiše1.14 MB

 pdfjavni natečaj - hoteli1.1 MB

Prijavitelji morajo svoje prijave oddati po pošti kot priporočeno pošiljko najkasneje do 16.9.2019 na naslov ZRS Bistra Ptuj, Slovenski trg 6, 2250 Ptuj ali jo do tega dne oddati fizično na ta naslov, in sicer vsak delovni dan med 8:00 in 14:00 uro.

Dodatne informacije: Nataša Mršek – 02 748 02 49 ali .

 

image10  interreg slovenija madžarska