S tremi predstavitvenimi dogodki, ki bodo 29. avgusta 2019 v Mariboru, 2. septembra v Ljubljani in 4. septembra v Novi Gorici, začenjamo letošnji jesenski krog financiranja startupov s 75.000 evri konvertibilnega posojila (SK75) in s soinvestiranjem z zasebnimi investitorji (SI-SK) v višini od 200.000 do 1.200.000 oziroma 2.400.000 evrov. Pridite po informacije, prijavite se v predselekcijski postopek za SK75 in svojemu podjetju zagotovite dragoceno finančno ter mentorsko pomoč.


Slovenski podjetniški sklad (SPS) mladim inovativnim podjetjem v začetni fazi življenjskega cikla ponuja semenski kapital za hitro rast na trgu. Gre za lastniško (soinvestiranje - SI-SK) in kvazi lastniško  (konvertibilno posojilo - SK75) obliko financiranja, za prvo je letos razpisanih skupaj 1.250.000 evrov, za slednjo 750.000 evrov. Program se izvaja iz evropskih strukturnih sredstev v okviru Sklada skladov, ki je organiziran pri SID banki.
Pri konvertibilnem posojilu lahko mlada inovativna podjetja v semenski razvojni fazi za pospešitev prodaje in rasti na trgu pridobijo kvazi lastniško financiranje v višini 75.000 evrov, medtem ko SPS pri soinvestiranju skupaj z nedovisnim zasebnim investitorjem, najsi gre za poslovne angele, sklade zasebnega/tveganega kapitala ali korporacije, investira oziroma zagotavlja lastniško financiranje za hitrorastoča inovativna podjetja za hitro globalno rast. Imate že prve stranke, se dogovarjate za investicijo?Če vaš produkt ali storitev lastnega razvoja in z inovativnim poslovnim modelom že preizkušajo prve stranke, vaše podjetje, v katerem je zaposlen vsaj en družbenik, pa že dosega prve prihodke od prodaje, potem se lahko prijavite na javni razpis SK75, ki bo vašemu poslu zagotovil 75.000 evrov konvertibilnega posojila.
Če pa je vaše podjetje z lastnim razvojem in inovativnim poslovnim modelom s potencialom rasti in razvoja, pridobilo investicijo neodvisnega zasebnega investitorja, vam Slovenski podjetniški sklad v okviru novega razpisa za soinvestiranje z zasebnimi investitorji SI-SK ponuja od 100.000 do 600.000 evrov direktnega kapitalskega vložka.Če s SPS investirajo poslovni angeli ali skladi tveganega/zasebnega kapitala, je znesek soinvestiranja lahko od 100.000 do 600.000 evrov oziroma od 200.000 do 600.000 evrov, kadar s SPS investirajo korporacije.

Več o programu

 

SK75 Roadshow splosno B1