braver life emas

VABILO na EMAS delavnico

»NA POTI V KROŽNO GOSPODARSTVO – SPODBUJAJMO UVAJANJE EMAS V SLOVENIJI«

v sklopu projekta LIFE B.R.A.V.E.R. - Povečanje zakonskih prednosti v korist EMAS

KDAJ: 28. november 2019 (četrtek) ob 9.00 uri

KJE: Agencija RS za okolje (velika sejna soba), Vojkova 1b, Ljubljana

emas 1

KOMU JE NAMENJENA:

Strokovnim javnim uslužbencem iz ministrstev MOP, MGRT, MJU, MzI, MKGP, MF, MIZS, MNZ, MZ, MO, MP (s področja uvajanja zakonskih ukrepov spodbud in olajšav)
Strokovnim javnim uslužbencem iz Organov v sestavi posameznih ministrstev RS (agencije, inšpektorati in drugi)
Strokovnim javnim uslužbencem iz direktoratov posameznih ministrstev RS

e-prijava

pdfVabilo in Program713.33 KB

pdfVeč o EMAS341.37 KB

 

NAMEN

Okoljski sistem EMAS je reguliran z Uredbo EMAS (št. 1221/2009) in v 38. členu uredbe poziva države članice EU, da preučijo in sprejmejo ukrepe oprostitve uporabe zakonskih določb ter boljšo pravno ureditev tako, da se breme EMAS organizacijam odstrani, zmanjša ali poenostavi z namenom učinkovitega delovanja trgov in dviga ravni konkurenčnosti. Številne države članice, med njimi še posebej Nemčija, Italija, Španija, Avstrija in druge, so v zakonodajo vključile številne zakonske oprostitve in finančne olajšave za spodbujanje EMAS.
Shema EMAS se v Sloveniji uveljavlja počasi in v omejenem obsegu, zato je bistvenega pomena učinkovita promocija in informiranje o EMAS na vseh nivojih: ministrstva, agencije, javni zavodi, lokalne skupnosti in drugi. Namreč EMAS je najverodostojnejši in najstabilnejši sistem okoljskega ravnanja zaradi doseganja zmanjšanja vplivov na okolje (emisije, odpadki), učinkovitejšega ravnanja z viri, povečanja energijske učinkovitosti. Hkrati zahteva izkazovanje skladnosti z okoljsko zakonodajo in na letni ravni javno poročanje o doseganju okoljskih kazalcev.
Zato imajo ministrstva kot regulatorni organi in drugi kompetentni organi v Sloveniji pomembno vlogo pri nadgradnji sheme EMAS, predvsem na ravni valorizacije EMAS-a v obstoječo zakonodajo (ali pri pripravi nove) in druge instrumente. Da bodo resorna ministrstva in drugi organi pri tem uspešni in učinkoviti, je pomembno osveščanje strokovnih javnih uslužbencev z namenom pridobitve znanj o okoljskih sistemih kot je EMAS, ki predstavlja orodje za prehod v krožno gospodarstvo in okoljsko odličnost na ravni »učinkovitosti – verodostojnosti – transparentnosti«.

 

PROGRAM DELAVNICE

9.00 – 9.20

Uvodni pozdrav
LILIJANA KOZLOVIČ, v.d. direktorica Agencije RS za okolje
SIMON ZAJC, minister Ministrstva za okolje in prostor
dr. ŠTEFAN ČELAN, direktor Znanstveno-raziskovalno središče Bistra Ptuj

 

9.20 – 12.15

EMAS in POVEČANJE ZAKONSKIH PREDNOSTI V KORIST EMAS

JANJA LEBAN, direktorica Službe za varstvo okolja, Gospodarska zbornica Slovenije
EMAS in krožno gospodarstvo

TATJANA ORHINI VALJAVEC, Ministrstvo za okolje in prostor
Shema EMAS - Spodbujanje primernejšega ravnanja z okoljem

BLANKA KAKER, SiQ – Slovenski institut za kakovost in meroslovje
Okoljsko poročanje in izkušnje EMAS preveritelja

MOJCA FERK, Gorenje d.d.
Doprinos EMASa k trajnostnemu razvoju Skupine Gorenje

mag. ZALA STROJIN BOŽIČ, Mestna občina Ljubljana
Uvajanje sheme EMAS na Oddelku za varstvo okolja, MU MOL

dr. KLAVDIJA RIŽNAR, ZRS Bistra Ptuj
Sprejete oprostitve zakonskih določb in olajšav za EMAS organizacije v državah EU in Sloveniji

*| V vmesnem času je načrtovan odmor s pogostitvijo

 

PRIJAVA

Delavnica je organizirana v okviru evropskega projekta LIFE BRAVER in je brezplačna. Vljudno naprošamo, da svojo udeležbo prijavite preko elektronske prijave: e-prijava. Za dodatne informacije kontaktirajte:


Veseli bomo vaše potrditve in srečanja z vami. Vljudno vabljeni!

dr. Klavdija Rižnar, vodja projekta LIFE B.R.A.V.E.R.

 

Fotogalerija:


Prezentacije:

pdfEMAS in krožno gospodarstvo - Janja Leban1.66 MB

pdfShema EMAS - spodbujanje primernejšega ravnanja z okoljem - MOP - Tatjana Orhini Valjavec2.25 MB

pdfOkoljsko poročanje in izkušnje EMAS preveritelja - SiQ - Blanka Kaker1.85 MB

pdfDoprinos EMAS k trajnostnemu razvoju Gorenja d.d. - Mojca Ferk1.51 MB

pdfEMAS in Ljubljana na poti v krožno gospodarstvo - MOL - Zala Strojin Božič807.12 KB

pdfEMAS ukrepi spodbud v EU in Sloveniji - ZRS Bistra Ptuj - Klavdija Rižnar1.74 MB

pdfEMAS Moving towards a circular economy - Best practices - EK 20174.13 MB

 

Organizator:

zrs bistra logotip

 

Soorganizatorja

mzop
(EMAS regulatorni organ)  

mzop agencija

(EMAS kompetentni organ za registracijo EMAS)