vavcer spodbude

Slovenski podjetniški sklad je 22. novembra 2019 v Ur. L. RS št. 69/2019 in na svoji spletni strani objavil nov javni poziv  za »Vavčer za prenos lastništva«.

Namen in cilj vavčerja je spodbuditi MSP iz tega javnega poziva k izvedbi aktivnosti za pripravo in izvedbo prenosa lastništva z namenom, da se ohranijo delovna mesta, da poslovni subjekt posluje naprej in se poveča njegova konkurenčnost, dodana vrednost oz. prihodki od prodaje. Prenos lastništva po tem javnem pozivu pomeni bodisi prenos oziroma prodajo večinskega poslovnega deleža v kapitalski družbi bodisi prenos podjetja (samostojnega podjetnika) na podjetnika prevzemnika v skladu z 72a. členom ZGD-1.

Kateri so upravičeni stroški pri vavčerju za prenos lastništva?

  1. sklop aktivnosti: stroški aktivnosti vezani na pripravo prijavitelja na prenos lastništva,
  2. sklop aktivnosti: stroški aktivnosti vezani na izvedbo prenosa lastništva,
  3. sklop aktivnosti: stroški aktivnosti vezani na dvig kompetenc prevzemnika družinskega podjetja.

Višina upravičenih stroškov: min. 500,00 EUR za posamezen sklop aktivnosti, max. 3.000,00 EUR za posamezni sklop aktivnosti oz. za vse tri aktivnosti skupaj max. 9.000,00 EUR

Trenutno je objavljenih že 13 vavčerskih pozivov, in sicer:

Vloge se lahko oddajo samo elektronsko prek spletnega portala (eportal)!

spot

»SPOT svetovanje Podravje je sofinancirano s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija«.