EcoLexLife Life No 800x200

Glavni cilj projekta EcoLex Life je ozaveščanje o okoljski odgovornosti, ki ščiti zavarovane rastlinske in živalske vrste, njihove habitate, vode in tla. Pravila sistema okoljske odgovornosti temeljijo na načelu onesnaževalec plača, kar pomeni, da mora tisti, ki povzroči okoljsko škodo ali neposredno nevarnost za nastanek take škode, izvesti vse potrebne preprečevalne in sanacijske ukrepe ter kriti stroške teh ukrepov. Na spletni strani projekta EcoLex Life so brezplačno na voljo Zbirka okoljske zakonodaje s čistopisi predpisov, storitev EcoClipping, Orodje za oceno okoljskih tveganj, ki podjetjem pomaga prepoznati in obvladovati njihova okoljska tveganja ter interaktivna aplikacija Okoljski vodič, s pomočjo katere lahko uporabniki ugotovijo, katere zahteve okoljske zakonodaje morajo zadovoljevati in kaj te od njih zahtevajo. Na voljo so tudi brezplačni webinarji in strokovne EcoLex delavnice.

Hhkrati vabljeni k izpolnjevanju anonimne zaključne ankete, s katero se ugotavlja stopnjo ozaveščenosti med slovenskimi podjetji, obrtniki, s.p.-ji. Preverite, kakšno je vaše znanje: https://new.spletna-anketa.si/index.php/783292?lang=sl

Več informacij: Lea Tomažič ()