Slovenski podjetniški sklad je 31. Januarja 2020 v Ur. L. RS št. 7/2020 in na svoji spletni strani objavil nov javni poziv  za »Vavčer za prototipiranje«.

Namen in cilj vavčerja je zagotoviti možnost izdelave prototipa (v fizični ali digitalni obliki) novega izdelka ali storitve  z namenom validacije poslovne ideje. Prijavitelj mora imeti na dan oddaje vloge vsaj 1 zaposlenega.

Pred oddajo vloge mora prijavitelj opraviti uvodni diagnostični intervju pri izbranem SIO (subjekt inovativnega okolja) – praviloma v regiji, kjer ima prijavitelj sedež, kateremu predstavi projekt SIO na podlagi izvedenega intervjuja izda predhodno potrdilo SIO (Obrazec št. 1), ki je obvezna priloga vloge.

Za sofinanciranje upravičenih stroškov je dovoljeno uveljaviti največ dva računa zunanjih izvajalcev.

Višina upravičenih stroškov: min. 500,00 EUR, max. 5.000,00 EUR. Davek na dodano vrednost (DDV) ni upravičen strošek.

Trenutno je objavljenih že 14 vavčerskih pozivov, in sicer:

Vloge se lahko oddajo samo elektronsko. Za brezplačne informacije in pomoč pri pripravi vloge so prijaviteljem na voljo svetovalci mreže Slovenskih poslovnih točk (SPOT) Svetovanje.

spot

»SPOT svetovanje Podravje je sofinancirano s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija«.