briga za mentalno zdravje

Na današnji dan, 22. april, praznujemo Dan Zemlje. Obremenitve okolja so postale neizbežna posledica družbenega razvoja, podnebne spremembe so glavna problemska tema. V okviru trenutnih izrednih razmerah s COVID19, Svetovna zdravstvena organizacija, med drugim opozarja, da bodo tudi podnebne spremembe vplivale na prenašanje nalezljivih bolezni.

Zato so zelo pomembni »napori« vsakega posameznika in družbe kot celote, odločevalcev politike, gospodarstva in javnega sektorja v smeri doseganja vzdržnega - trajnostnega razvoja in načina življenja.

Bodimo odgovorni do svojega zdravja, bodimo odgovorni do okolja in današnji praznik Zemlje obeležimo na svojevrsten način.

Več informacij o osrednji teme 50. dneva Zemlje: Podnebni ukrepi (GOV)

ZRS BISTRA PTUJ