Inštitut Jožef Stefan (Center for Technology Transfer and Innovation) med 8. in 9. oktobrom 2020 v Ljubljani organizira 13. Mednarodno konferenco o prenosu tehnologij in inovacij (13. ITTC).  8. oktobra  bodo v okviru te konference potekali dvostranski sestanki med podjetji in raziskovalci. Tovrstni sestanki so lepa priložnost za navezavo začetnih stikov in prve pogovore o potencialnih sodelavah.

 

konferenca prenos tehnologij

 

Podjetja in raziskovalci se predhodno prijavijo in predstavijo na platformi, ter potem preko le-te izberejo sogovornike.

Letos na konferenci podeljujemo tudi dve nagradi Svetovne organizacije za intelektualno lastnino (WIPO). WIPO Medal for Inventors, ki je namenjena raziskovalcu in/ali raziskovalni skupini, ki je s svojim delom pomembno prispeval k blaginji v državi, za invencijo pa je bila vožena tudi patentna prijava. WIPO IP Enterprise Trophy, ki jo bo prejelo podjetje za smotrno uporabo sistema zaščite IL. Raziskovalci in podjetja, ki bodo sodelovali na dvostranskih sestankih, bodo povabljeni v izbor. 

Konferenca predstavlja letni, nacionalni dogodek Konzorcija za prenos tehnologij iz JRO v gospodarstvo (Konzorcij KTT), ki je sofinanciran s strani Republike Slovenije (Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport) in Evropske unije iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.