Projekt PONI Podravje je model podjetniškega usposabljanja, v okviru katerega udeleženci v času štirih mesecev, kolikor traja zaposlitev v programu, razvijejo in realizirajo lastno podjetniško idejo. To dosežejo skozi celostni program podjetniških usposabljanj, skozi mentorstvo in nudenje vsestranske pomoči udeležencem pri uresničevanju njihovih poslovnih idej.


​Projekt je namenjen vsem, ki imajo podjetniško idejo in željo po njeni realizaciji, ne glede na starost, stopnjo in smer izobrazbe. Udeleženci morajo imeti stalno ali začasno prebivališče v Podravski regiji.
           
Projekt ponuja:

  • 4 mesečno redno zaposlitev, ki udeležencem omogoči, da se v celoti posvetijo razvoju svojih idej;
  • uporabna individualna in skupinska podjetniška usposabljanja;
  • podporo in pomoč izkušenih mentorjev pri razvoju ideje in pripravi poslovnega načrta;
  • delo s somišljeniki, mreženje s podjetniki in prve korake na podjetniški poti.

  
Udeleženci se bodo v program vključevali na podlagi javnih pozivov, ki bodo objavljeni predvidoma vsake 4 mesece. Izbrani kandidati se bodo zaposlili pri izvajalcu programa za obdobje 4 mesecev. V tem času bodo pridobili vsa potrebna podjetniška znanja, oblikovali ustrezen poslovni model ter pripravili poslovni načrt, na podlagi katerega bodo po zaključku programa ustanovili lastno podjetje.
 

pdfPromocijski letak - Podjetno nad izzive PONI Podravje996.7 KB


Projekt se bo izvajal v Obalno-kraški, Osrednjeslovenski, Jugovzhodni Sloveniji, Gorenjski, Koroški, Pomurski, Posavski, Savinjski, Zasavski in Podravski regiji. 

PtujDrava mestno jedro3

Izvajalci programa za Podravsko regijo so Mariborska razvojna agencija, Znanstveno-raziskovalno središče Bistra Ptuj ter Razvojna agencija Slovenske gorice, d.o.o. 

Projekt financirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Projekt se izvaja v okviru »Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020«, prednostne osi: »3. Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast«, prednostne naložbe »3.1 Spodbujanje podjetništva, zlasti z enostavnejšim izkoriščanjem novih idej v gospodarstvu in pospeševanjem ustanavljanja novih podjetij, tudi preko podjetniških inkubatorjev«.

 

Logoti skupajtekst