Znanstveno-raziskovalno središče Bistra Ptuj je v okviru projekta Innovative Location skupaj s partnerji uspešno organiziralo tiskovno konferenco in dogodek v Ormožu, kjer smo skupaj s partnerji in udeleženci iskali odgovore na vprašanje »Kako so občine pripravljene na prihod investitorjev v svoje okolje«?

Skupaj z vsemi sodelujočimi ugotavljamo, da Slovenija še nima strategije in modela upravljanja na področju poslovnih con in ima pa vse preveliko število različnih con, ki so različno poimenovane, različnih vsebin in velikosti, kar prispeva k razdrobljenosti in neorganiziranosti, saj se vsaka občina kot dober gospodar prizadeva vzpostaviti poslovno cono na svojem območju, četudi zanjo nima ustreznih prostorskih, infrastrukturnih, poslovnih, organizacijskih in človeških zmogljivosti.

S terena je bilo zaznati, da občine in lastniki zemljišč v večini primerov še ne razumejo in dojemajo pomena privabljanja investitorjev, tako domačih kot tujih, v svoje lokacije (regije), katerim morajo, s pripravljenim zemljiščem (sprejetim prostorskim načrtom), in komunalno opremljenim zemljiščem (z vso potrebno infrastrukturo: cestno, komunalno, energetsko, IKT, idr.) in z dodatnimi finančnimi olajšavami ali subvencijami zagotavljati čim hitrejšo in čim lažjo naselitev podjetja na lokacijo poslovne cone (Greenfield ali Brownfield).

Iz vsega tega spoznanja smo pri ZRS Bistra Ptuj pristopili k čezmejnemu projektu Innovative Location, ki se izvaja v okviru čezmejnega programa sodelovanja Interreg Slovenija-Avstrija, ki ga izvajamo skupaj s slovenskim partnerjem BSC Kranj in dvema avstrijskima partnerjema (Regions Entwicklungs-und Management Oststeiermark GmbH in AREA m styria GmbH).

Cilj projekta Innovative Location je podpirati mesta in občine na obeh straneh meje, da bi zgradili in vzpostavili strokovno upravljanje lokacij (con) po najnovejših standardih in tako pokazati, državi, s pristopom »od spodaj navzgor«, kateri načini bi bili najprimernejši za upravljanje lokacij.

Na tiskovni konferenci so tako svoja videnja te problematike predstavili:

  • župan Občine Ormož, Danijel Vrbnjak;
  • projektni vodja Regionalnega skrbništva SPOT IP pri SPIRIT SLOVENIJA, Gorazd Orešek;
  • direktor ZRS Bistra Ptuj, dr. Štefan Čelan;
  • vodja projekta pri ZRS Bistra Ptuj, Robert Novak.

  Tiskovna 01 Tiskovna 02

Na začetku je Robert Novak predstavil sam projekt, cilje ter predvidene rezultate projekta.

Župan Občine Ormož se zaveda potenciala občine, ki ga imajo in potenciala, ki ga lahko s privabljanjem investitorjev v svoje okolje prinesejo, tako za lokalno skupnost kot tudi za svoje občane, kar pomeni zagotovitev novih delovnih mest, prepoznavnost in razvoj občine na vseh področjih. Župan je podal svoje razmišljanje in videnje o pomembnosti razvoja poslovnih con, privabljanju investitorjev ter vzpostavitvi ustreznih struktur upravljanja tovrstnih con.

V nadaljevanju nam g. Orešek iz SPIRIT Slovenije predstavil pomen privabljanja novih investicij in pomen upravljanja ter združevanja poslovnih con v Sloveniji. Z zagonom aktivnosti  Regionalnega skrbništva, želijo vzpostaviti mrežo za spodbujanje področja internacionalizacije in neposrednih investicij, ki bo tako na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, prva izbira slovenskega podjetnika, razvojnika, izvoznika, investitorja, državnih organov in institucij podpornega okolja.

Kakšna je vloga podpornih inštitucij na lokalnem, regionalnem in nacionalnem nivoju pri razvoju poslovnih con in privabljanju investitorjev. Kdo in kaj moramo spremeniti v načinu razmišljanju? Kdo so glavni nosilci tovrstnega razvoja na lokalnem, regionalnem in nacionalnem nivoju je v zaključku podal svoje razmišljanje direktor ZRS Bistra Ptuj, dr. Štefan Čelan.

Tiskovni konferenci je sledila predstavitev izzivov razvoja poslovnih con in priložnosti za investitorje - KAKO SO OBČINE PRIPRAVLJENE ZA PRIHOD INVESTITORJEV V SVOJE OKOLJE?, kjer smo z različnimi razpravljavci (iz nacionalnega, regionalnega in lokalnega nivoja), izpostavili pomembne vidike za razvoj poslovnih con in podjetij:

  • pomen razvoja poslovnih/obrtnih con v Sloveniji,
  • pomen identifikacije investicijskih priložnosti (in končne realizacije),
  • pomen zagotavljanja ažurnih podatkov o investicijskih priložnosti, poslovnih conah in strukturi poslovnega okolja,
  • pomen pretočnosti informacij – informiranosti – iz lokalnega/regionalnega nivoja na državni nivo in obratno in
  • stanje pripravljenosti občin na privabljanje domačih in tujih investitorjev v lokalno okolje, kjer so bile predstavljene izkušnje in dobre prakse iz lokalnega okolja.

  Dogodek 01 Dogodek 02

Ob zaključku dogodka je potekala še odprta diskusija vseh sodelujočih (razpravljavcev in udeležencev) o pomen razvoja poslovnih con v Sloveniji in kako so na to pripravljene država, občine in investitorji?

Dogodek smo organizirali ZRS Bistra Ptuj v sodelovanju z Občino Ormož, Mrežnim podjetniškim inkubatorjem Ormož, Mariborsko razvojno agencijo, SPIRIT Slovenija in Območno obrtno-podjetniško zbornico Ormož.

Sporočilo za javnost pripravil Robert Novak, ZRS Bistra Ptuj