Na naši SPOT registracijski točki se pogosto krat pojavlja vprašanje, glede podlage za  zavarovanja in obveznosti za plačevanje dajatev pri različnih pravno organizacijskih oblikah podjetij. V nadaljevanju so pregledno predstavljene najpogostejše oblike podlag za zavarovanje:

 

Podlaga za zavarovanje 005:

Samostojni podjetnik (s.p.), ki na območju RS samostojno opravlja pridobitno ali gospodarsko dejavnost:

Prispevki za okt20 005

 

Skupaj minimalni prispevki znašajo 401.98 € oz z olajšavo 273,86 €.

Prispevki morajo biti plačani najpozneje do 20. dne v mesecu za pretekli mesec.

 

Podlaga za zavarovanje 050:

Osebe, zavarovane za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni - pavšalni prispevki pri "popoldanskem s.p.-ju":

Prispevki PIZ: 36,56 €

TRR: SI56 011008882000003 sklic SI19 DŠ – 44008

Prispevki ZZ: 36,92 €

TRR: SI56 011008883000073 sklic SI19 DŠ-45004

Skupni znesek prispevkov za popoldanski s.p. v letu 2020 znaša 73,48 €.

Prispevki morajo biti plačani najpozneje do 20. dne v mesecu za pretekli mesec.

Podatki za plačilo akontacije davka se plačuje na račun:

TRR: SI56 011008881000030 sklic SI19 DŠ-40002

Znesek je odvisen od vaše napovedi pričakovane davčne osnove (prvo leto poslovanja) ali doseženega dobička v preteklem letu po odločbi davčnega urada. Akontacija davka se mora plačati do 10. v mesecu za preteklo obdobje.

 

Podlaga za zavarovanje 040:

Družbeniki zasebnih družb in zavodov v RS, ki so poslovodne osebe:

Prispevki za okt20 040

Prispevki morajo biti plačani najpozneje do 20. dne v mesecu za pretekli mesec.

 

Podlaga za zavarovanje 051:

Prispevki zavezancev, ki so bili v letu 2012 prostovoljno vključeni v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje na podlagi opravljanja kmetijske dejavnosti (KD) - osnove za prispevke v skladu s 407. členom ZPIZ-2.

Prispevki za okt20 051

Prispevki morajo biti plačani najpozneje do 20. dne v mesecu za pretekli mesec.

 

Podlaga za zavarovanje 028:

Prispevki zavezancev, ki so bili do 31. 12. 2012 prostovoljno vključeni v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje kot brezposelne osebe (BO)

Prispevki za okt20 028

Prispevki morajo biti plačani najpozneje do 20. dne v mesecu za pretekli mesec.

 

Povzetek pripravila:

Jadranka Krajnc, SPOT svetovalec

Znanstveno-raziskovalno središče Bistra Ptuj

 

spot

»SPOT svetovanje Podravje je sofinancirano s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija«.